Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sołectwo Zwonowice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2016

ZARZĄDZENIE NR 0151/W/73/2009
WÓJTA GMINY LYSKI
z dnia 22 czerwca 2009 r.
 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z dnia 09.12.2004 r. poz. 2603 z późn zm./

WÓJT GMINY LYSKI
z a r z ą d z a:

 

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 1. Wykaz będzie wywieszony na:
  - tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lyskach,
  - na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,
  - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia jest Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami


                                                                                      
  Załącznik nr 1

 

 

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, sołectwa Zwonowice określona jest jako:

 

 

TERENY ZIELENI I WÓD

Z – dla terenów oznaczonych na rysunku planu Z oraz kolejnymi numerami od 01 do 11 ustala się:

 1. Przeznaczenie terenu: tereny otwarte, zieleń.

 2. Ochronę istniejącej zieleni

 3. Zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem punktu 4.

 4. Adaptację istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.

 5. Obowiązek spełniania przepisów określonych w rozdziałach 2., 3., 4. i 5. uchwały
  - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.

Wójt Gminy Lyski przeznacza do sprzedaży, nieruchomość położonej obręb:

 

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
/ha/

Księga
Wieczysta

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

Cena
Nieruchomości
w pln /netto/

1220/1

Zwonowice

km 1

0,1477

124 874

Z 01

 

6 500,00 zł.

Podatek VAT - zwolniony

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. poz. 535 z późn. zm./

Termin składania wniosków dla osób mających roszczenia oraz pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 05.12.1990 r. w stosunku do objętej wykazem nieruchomości wyznacza się na 10 sierpnia 2009 r.

 

                                              Wójt Gminy
                                                   /-/ Grzegorz Gryt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Klaudia Jonderko
Osoba wprowadzająca dokument:Klaudia Jonderko
Liczba odwiedzin:3777

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-23 08:23:39Klaudia JonderkoUtworzenie strony Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - sołectwo Zwonowice