Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lyski 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.