Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lyski 2018

Protokół z wyborów

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lyskach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lyskach z dnia 26 lutego 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

Sprostowanie - w dniu 22 lutego 2018 r. błędnie opublikowano Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lyskach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Harmonogram Pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Lyskach

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lyskach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lyskach

Link do strony internetowej Krajowego Biura Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Lyski wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 04.01.2018 w sprawie granic okręgu wyborczego, numerze oraz liczbie wybieranych radnych