Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Lyski w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji i jego działania