Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Lyski w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji i jego działania

Treść obwieszczenia - pobierz

Projekt uchwały - pobierz

Deklaracja - pobierz