Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - warunki i sposoby ich przyznawania