Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - warunki i sposoby ich przyznawania

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach informuje, że w 2018 roku zmienił się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uprawnienia, o których mowa wyżej zachowują również nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyine.

 

1. UCHWAŁA NR RG.0007.37.2018 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2018 r.,

2. ZARZĄDZENIE NR  W.0050.128.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 lipca 2018 r.,

3. Wniosek, oświadczenie o dochodach.