Jesteś tutaj: Start / RADA GMINY / Projekty uchwał / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2020

Rok 2020

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok    

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały NR RG.0007.89.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,   

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta Rybnik, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.118.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Sumina, Zwonowice w sprawie zaniechania likwidacji Świetlic Środowiskowych,

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utrzymania komunikacji autobusowej

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.48.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2020,

Projekt uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski.

Projekt uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta Rybnik, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lyski,

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-01-24
Data publikacji:2020-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Duda
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Duda
Liczba odwiedzin:871

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-02 14:16:36Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-03-02 14:15:30Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 15:41:00Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 10:05:30Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 10:04:19Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-02-17 10:00:02Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:19:05Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:14:33Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:11:46Małgorzata DudaEdycja strony2020
2020-01-24 11:11:22Małgorzata DudaUtworzenie strony2020