Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2020-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Gmina Lyski - OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie otworu studziennego nr S-3bis wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Zwonowicach”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust 3 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.283 z późn. zm.)  oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z pożn. zm)

zawiadamiam

że w dniu 03 lipca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie otworu studziennego nr S-3bis wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Zwonowicach”

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Lyski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.     

2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.         
                                                                                                                                                            Wojt Gminy Lyski

                                                                                                                                                           /-/ Grzegorz Gryt

 

OBWIESZCZENIE - pobierz

DECYZJA - pobierz

Autor: Agnieszka Gajer

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-06 13:23:37przez: Agnieszka Gajer
Opublikowano:2020-07-06 00:00:00przez: Agnieszka Gajer
Zmodyfikowano:2020-07-06 13:24przez: Agnieszka Gajer
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:408

Rejestr zmian

  • [2020-07-06 13:24:01]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2020-07-06 13:06:47]Agnieszka GajerUtworzenie strony

Banery/Logo