Żytna

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Żytna został zatwierdzony uchwałą Nr LVIII/56/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 25 października 2006r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3967 z dnia 4 grudnia 2006r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 141, poz.3967 z dn. 04.12.2006r.)

Uchwała

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   Mapa3   Mapa4    Mapa5   Mapa6   Mapa7

 

 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Żytna został zatwierdzony uchwałą Nr LV/11/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 stycznia 2010.r Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 709 z dnia 17 marca 2010r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 46, poz.709 z dn. 17.03.2010r.)

Uchwała

Mapa