Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2017

2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski