Adamowice

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Adamowicezostał zatwierdzony uchwałą Nr LVII/48/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 29 września 2006r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3890 z dnia 28 listopad 2006r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 137, poz.3890 z dn. 28.11.2006r.)

Uchwała  

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   MapaA   MapaB   MapaC   MapaD

 

2. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 listopada 2007 stracił ważność § 25 pkt 2 przedmiotowej uchwały

Wyrok