Bogunice

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Bogunice został zatwierdzony uchwałą Nr XLI/44/2005 Rady Gminy Lyski z dnia 9 sierpnia 2005r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3055 z dnia 5 października 2005r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 122, poz.3055 z dn. 05.10.2005r.)

Uchwała

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   Mapa3   Mapa4   MapaA