Lyski

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Lyski został zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/26/2008 Rady Gminy Lyski z dnia 28 kwietnia 2008r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3110 z dnia 8 września 2008r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 167, poz.3110 z dn. 08.09.2008r.)

Uchwała

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   Mapa3   Mapa4   Mapa5   Mapa6  Mapaewidencja1   Mapaewidencja2   Mapaewidencja3   Mapaewidencja4