Gmina Lyski

2020

ZP.271.19.2020.RR - zakończono postępowanie
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski”

OŚ.3320.3.20 (Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie) - zakończono postępowanie
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na I półrocze 2021 roku

OŚ.3320.2.20 (Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie) - unieważniono postępowanie
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na rok 2021

ZP.271.18.2020.DR - zakończono postępowanie
Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna od km 9+474,43 do km 10+424,00

ZP.271.17.2020.OŚ - zakończono postępowanie
zadanie nr 1: Budowa oświetlenia zewnętrznej siłowni w Suminie przy ul. Dworcowej
zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w Suminie przy ul. Nowej

ZP.271.16.2020.OSP - zakończono postępowanie
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony) dla OSP w Raszczycach

ZP.271.14.2020.IR - unieważniono postępowanie
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I
Zadanie nr 3: termomodernizacja dachu i ściany sali gimnastycznej 

ZP.271.13.2020.OŚ - zakończono postępowanie
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dworcowej w Lyskach – etap II

ZP.271.12.2020.RSNL - zakończono postępowanie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski

ZP.271.02.2020.ZUD (Zamawiający - Służby Komunalne Gminy w Lyskach) - zakończono postępowanie
Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lyski w sezonie 2020/2021

ZP.271.11.2020.OŚ - zakończono postępowanie
zadanie nr 1: Oświetlenie ul. Sportowej w Nowej Wsi i poboczy boiska
zadanie nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kamieniec w Zwonowicach

ZP.271.01.2020.ZUD (Zamawiający - Służby Komunalne Gminy w Lyskach) - unieważniono postępowanie
Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lyski w sezonie 2020/2021

ZP.271.10.2020.IR - zakończono postępowanie
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I
Zadanie nr 1: modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła oraz wymianą instalacji CO w segmencie przedszkola i łącznika

ZP.271.09.2020.GWS - zakończono postępowanie
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie
w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

ZP.271.08.2020.RI - zakończono postępowanie
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I
Zadanie nr 1: modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła oraz wymianą instalacji CO w segmencie przedszkola i łącznika;
Zadanie nr 2: termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej w zakresie segmentu przedszkola oraz łącznika

ZP.271.07.2020.FZ - zakończono postępowanie
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach

ZP.271.06.2020.RI - unieważniono postępowanie
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I

ZP.271.05.2020.RR - zakończono postępowanie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz”– etap VII końcowy - budowa zatoki w km 7+719,59 oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 7 + 565,00 do km 8 + 140,00

ZP.271.04.2020.RFN - zakończono postępowanie
Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 3 190 000,00 zł

OŚ.3320.1.20 (Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków w Suminie) - zakończono postępowanie
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na II półrocze 2020 roku

ZP.271.03.2020.RR - zakończono postępowanie
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski

ZP.271.02.2020.DR - zakończono postępowanie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Żytnej

ZP.271.01.2020.DR - zakończono postępowanie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatoka w Bogunicach

Autor: Seweryn Kałusek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-01-28 14:26przez: Seweryn Kałusek
Opublikowano:2020-01-28 08:53przez: Seweryn Kałusek
Zmodyfikowano:2021-05-18 08:53przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:31197

Rejestr zmian

 • [2021-05-18 08:53:25]Seweryn Kałusekedycja
 • [2021-01-12 18:50:49]Seweryn Kałusekedycja
 • [2021-01-11 17:58:56]Seweryn Kałusekedycja
 • [2021-01-11 17:11:28]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-31 14:15:25]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-30 20:05:19]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-22 15:16:50]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-22 07:11:07]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-16 17:11:45]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-15 15:59:04]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-12-11 07:45:58]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-11-30 17:44:28]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-11-18 22:41:07]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-11-13 17:41:58]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-11-13 14:22:17]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-11-10 10:40:28]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-10-23 15:03:33]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-10-14 13:52:18]Seweryn Kałusekzakończenie postępowania
 • [2020-10-06 12:06:31]Seweryn Kałusekdodanie postępowania
 • [2020-10-05 11:27:07]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-10-05 08:33:56]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-10-05 08:31:43]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-10-05 08:30:44]Seweryn Kałusekmodyfikacja
 • [2020-10-05 08:26:51]Seweryn Kałusekmodyfikacja
 • [2020-10-02 10:41:41]Seweryn Kałusekedycja
 • [2020-10-02 10:38:30]Seweryn Kałusekdodanie postępowania ZP.271.12.2020.RSNL
 • [2020-09-28 13:42:52]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-09-21 15:05:54]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-09-21 11:09:04]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-09-18 13:44:35]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-09-02 14:25:08]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-08-28 13:12:08]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-08-17 13:01:32]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-08-12 12:51:56]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-08-10 14:12:56]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-08-04 12:34:02]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-07-27 14:45:26]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-07-23 13:45:38]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-07-09 12:47:07]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-07-07 13:38:33]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-07-07 13:37:34]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-07-06 12:49:59]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-06-08 09:22:28]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-06-05 13:18:15]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-06-05 10:55:42]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-06-04 12:44:46]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-06-01 15:27:12]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-03-24 12:53:34]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-03-12 15:33:57]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-03-06 11:06:10]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-01-28 14:30:06]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2020-01-28 14:26:15]Seweryn KałusekUtworzenie strony