Gmina Lyski

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na II półrocze 2020 roku

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa zadania:
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na II półrocze 2020 roku

Treść ogłoszenia o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
SIWZ (+załączniki 1-6)
- .pdf
SIWZ (+załączniki 1-6) - .docx

Informacje z otwarcia ofert
Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Autor: Seweryn Kałusek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-06-01 15:26przez: Seweryn Kałusek
Opublikowano:2020-06-01 00:00przez: Seweryn Kałusek
Zmodyfikowano:2020-07-06 12:48przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:1845

Rejestr zmian

  • [2020-07-06 12:48:40]Seweryn KałusekOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
  • [2020-06-23 14:38:27]Seweryn KałusekZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • [2020-06-10 11:14:06]Seweryn KałusekInformacje z otwarcia ofert
  • [2020-06-01 15:18:18]Seweryn KałusekUtworzenie strony