Gmina Lyski

Przebudowa kotłowni w Lyskach ul. Rybnicka 2

nazwa zadania: Przebudowa kotłowni w Lyskach ul. Rybnicka 2
numer ogłoszenia: ZP.271.11.2022.IR
ID postępowania: 7f12ea69-91dd-41d9-baf3-7422e2f0d6eb
tryb: podstawowy, bez negocjacji
rodzaj: roboty budowlane

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (2)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - zmieniona (2):
SWZ (+załączniki 1-6) - zmieniona
(2) - .pdf
SWZ (+załączniki 1-6) - zmieniona
(2) - .docx

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opis zmiany oraz zmiana terminów w SWZ
opis zmiany oraz zmiana terminów w SWZ

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - zmieniona:
SWZ (+załączniki 1-6) - zmieniona
- .pdf
SWZ (+załączniki 1-6) - zmieniona
- .docx

Rysunki zamienne + przedmiar robót
rysunki zamienne + przedmiar

Treść ogłoszenia o zamówieniu:
ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ):
SWZ (+załączniki 1-6) - .pdf
SWZ (+załączniki 1-6) - .docx

Załączniki:
załącznik nr 7 - dokumentacja

Informacja o przeznaczonych środkach
informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania
ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
ogłoszenie o wykonaniu umowy

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-14 12:02przez:
Opublikowano:2022-09-14 07:44przez: Iwona Paprotny
Zmodyfikowano:2022-12-30 07:41przez: Iwona Paprotny
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1107

Rejestr zmian

  • [2022-12-30 07:41:24]Iwona PaprotnyOgłoszenie o wykonaniu umowy
  • [2022-11-22 14:32:50]Iwona PaprotnyOgłoszenie o wyniku postępowania
  • [2022-10-25 14:06:15]Iwona PaprotnyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • [2022-10-04 11:39:20]Iwona PaprotnyInformacja z otwarcia ofert
  • [2022-10-04 10:37:13]Iwona PaprotnyInformacja o przeznaczonych środkach
  • [2022-09-28 14:49:05]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zmienie ogłoszenia (2)
  • [2022-09-27 13:33:32]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zmianie ogłoszenia
  • [2022-09-14 11:54:23]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zamówieniu