Gmina Lyski

Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"
numer ogłoszenia: ZP.271.01.2023.RR-IT
ID postępowania: ocds-148610-9138671a-a21c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
tryb: podstawowy, bez negocjacji
rodzaj: dostawy
adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9138671a-a21c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dotycząca zmiany SWZ:
informacja dot. zmiany SWZ

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - zmieniona:
SWZ (+załączniki 1-6)- .pdf
SWZ (+załączniki 1-6) - .docx

Zmieniony załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - dla części 1:
załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - dla części 1 (zmiana w pkt d)

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu:
ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ):
SWZ (+załączniki 1-6) - .pdf
SWZ (+załączniki 1-6) - .docx

Załączniki:
zał. 7 - Opis przedmiotu zamówienia - dla części 1
zał. 8 - Opis przedmiotu zamówienia - dla części 2

Pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi_1
pytania i odpowiedzi_2 i 3

Informacja o przeznaczonych środkach
informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części 1
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania
ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
ogłoszenie o wykonaniu umowy - dla części 1
ogłoszenie o wykonaniu umowy - dla części 2

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-01 13:28przez:
Opublikowano:2023-02-01 09:50przez: Iwona Paprotny
Zmodyfikowano:2023-05-04 09:47przez: Iwona Paprotny
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1262

Rejestr zmian

  • [2023-05-04 09:47:16]Iwona PaprotnyOgłoszenie o wykonaniu umowy - część 1 i 2
  • [2023-03-20 15:43:51]Iwona PaprotnyOgłoszenie o wyniku postępowania
  • [2023-02-24 14:27:57]Iwona PaprotnyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 i 2
  • [2023-02-14 12:25:35]Iwona PaprotnyInformacja z otwarcia ofert
  • [2023-02-14 10:41:46]Iwona PaprotnyInformacja o przeznaczonych środkach
  • [2023-02-08 13:16:18]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zmianie ogłoszenia i SWZ
  • [2023-02-08 12:16:22]Iwona Paprotnypytania i odpowiedzi_2 i 3
  • [2023-02-06 11:41:23]Iwona Paprotnyaktualizacja linku do danego postępowania
  • [2023-02-06 10:28:05]Iwona Paprotnypytania i odpowiedzi_1
  • [2023-02-01 13:20:46]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.01.2023.RR-IT