Gmina Lyski

Opłata skarbowa za poszczególne czynności USC

OPŁATA SKARBOWA ZA POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI USC

  

 

Lp.

CZYNNOŚĆ USC

OPŁATA SKARBOWA

1.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22,00 zł

2.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33,00 zł

3.

Sporządzenie aktu małżeństwa

84,00 zł

4.

Zaświadczenie o braku wpisu

24,00 zł

5.

Decyzja na skrócenie terminu do zawarcia ślubu

39,00 zł

6.

Zaświadczenie zdolności prawnej do ślubu za granicą

38,00 zł

7.

Sprostowanie błędu pisarskiego

39,00 zł

8.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej

26,00 zł

9.

Umiejscowienie zagranicznego aktu w polskich księgach USC

50,00 zł

10.

Sporządzenie testamentu

22,00 zł

11.

Ustalenie brzmienia lub pisowni imienia lub nazwiska

22,00 zł

12.

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia ( imion ) albo nazwiska lub imienia ( imion )

37,00 zł

13.

Inne czynności USC

11,00 zł

 

Opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.)

Autor: Agata Bombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-24 11:17przez: Agata Bombik
Opublikowano:2016-03-24 14:29przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2021-06-02 14:27przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:16008

Rejestr zmian

  • [2021-06-02 14:27:33]Agata Bombikedycja strony
  • [2016-03-24 11:16:36]Agata BombikUtworzenie strony