Gmina Lyski

Rok 2018

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , KTÓRYM UMORZONO, ROZŁOŻONO NA RATY, ODROCZONO ZALEGŁOSCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJACEJ 500,00 ZŁ ZA ROK 2018.

W roku 2018- nie udzielono.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomoc publiczną w roku 2018 w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędu - pobierz 

Autor: Krzysztof Miera

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-15 08:14przez: Krzysztof Miera
Opublikowano:2019-05-15 00:00przez: Krzysztof Miera
Zmodyfikowano:2019-05-15 08:19przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:6358

Rejestr zmian

  • [2019-05-15 08:19:51]Krzysztof MieraEdycja strony
  • [2019-05-15 08:07:47]Krzysztof MieraUtworzenie strony