Gmina Lyski

2022

ZP.271.14.2022.DR
Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach

OŚ.3320.1.22
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Suminie na 2023 rok

ZP.271.04.2022.SKG
Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lyski w sezonie 2022/2023

ZP.271.13.2022.RSNL
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski

ZP.271.12.2022.RFN
Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 2 060 000,00 zł

ZP.271.11.2022.IR
Przebudowa kotłowni w Lyskach ul. Rybnicka 2

ZP.271.09.2022.GWS
Budowa kanalizacji sanitarnej w Suminie ul. Ciupka

ZP.271.03.2022.SKG
Zakup i dostawa węgla i groszku do kotłowni budynków w Gminie Lyski

ZP.271.08.2022.GWS
Budowa komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości Raszczyce wraz z zasilaniem energetycznym

ZP.271.02.2022.SKG
Zakup i dostawa węgla i groszku do kotłowni budynków w Gminie Lyski

ZP.271.07.2022.GWS
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi – etap III
Zadanie 2: Budowa komory pomiaru przepływu ścieków w Raszczycach z zasilaniem energetycznym

ZP.271.06.2022.IR
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowicach - etap I

ZP.271.05.2022.FZ
Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w Gminie Lyski

ZP.271.04.2022.DR
Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatoka w Bogunicach
Zadanie 2: Budowa drogi gminnej ulicy Polnej w Adamowicach

ZP.271.01.2022.OSP
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla OSP w Suminie

ZP.271.01.2022.IR
Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski
Zadanie 1: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej - etap II
Zadanie 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w Gminie Lyski

ZP.271.01.2022.SKG
Zakup ciągnika na potrzeby Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

ZP.271.03.2022.GWS
Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ulicy Dworcowej

ZP.271.02.2022.DR
„Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi" w ramach projektu: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-01 14:40przez:
Opublikowano:2022-03-01 15:44przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2022-12-12 15:43przez: Iwona Paprotny
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:9739

Rejestr zmian

 • [2022-12-12 15:43:06]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.14.2022.DR
 • [2022-11-29 12:28:33]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zamówieniu OŚ.3320.1.22
 • [2022-10-11 14:36:51]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.04.2022.SKG
 • [2022-09-30 12:41:37]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.13.2022.RSNL
 • [2022-09-30 12:40:27]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.13.2022.RSNL
 • [2022-09-30 12:11:06]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zamówieniu ZP.271.12.2022.RFN
 • [2022-09-30 12:02:03]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.12.2022.RFN
 • [2022-09-14 12:03:55]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.11.2022.IR
 • [2022-09-14 11:30:25]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.11.2022.IR
 • [2022-08-04 15:03:36]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zamówieniu ZP.271.09.2022.GWS
 • [2022-08-04 09:39:47]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.03.2022.SKG
 • [2022-07-29 14:11:54]Iwona PaprotnyOgłoszenie o zamówieniu ZP.271.08.2022.GWS
 • [2022-07-25 10:23:23]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.02.2022.SKG
 • [2022-06-24 13:33:27]Iwona PaprotnyUtworzenie ZP.271.07.2022.GWS
 • [2022-06-14 14:02:42]Tomasz ZiomkaUtworzenie ZP.271.06.2022.IR
 • [2022-05-06 14:07:14]Tomasz ZiomkaOgłoszenie o zamówieniu ZP.271.05.2022.FZ
 • [2022-04-26 14:16:28]Tomasz ZiomkaOgłoszenie o zamówieniu ZP.271.04.2022.DR
 • [2022-04-25 18:37:45]Tomasz ZiomkaZakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla OSP w Suminie
 • [2022-04-12 14:46:22]Tomasz ZiomkaOgłoszenie o zamówieniu
 • [2022-03-30 12:25:33]Tomasz Ziomkadodanie przetargu "Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ulicy Dworcowej"
 • [2022-03-01 14:51:42]Tomasz Ziomka„Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi" w ramach projektu: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”
 • [2022-03-01 14:39:53]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony