Akty regulujące działalność Straży Gminnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży gminnych /miejskich/

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 1997 Nr 123, poz.779 z późn. zm./.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998r. Nr 112, poz. 713 z późn. zm./.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm./.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych ( miejskich) /Dz. U. z 2004 r. Nr 215 poz. 2185/.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. 1998 r. Nr 161, poz. 1108 /.
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Agata Bombik
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Bombik
Liczba odwiedzin:10002

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-25 07:14:17Agata BombikEdycja stronyAkty regulujące działalność Straży Gminnej
2016-03-25 07:13:10Agata BombikUtworzenie stronyAkty regulujące działalność Straży Gminnej