Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:            

w dniu 26 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Powitanie.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Wybór sekretarza obrad.

5.  Przyjęcie protokołów nr:

–        RSO-RG.0002.13.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28 września 2017 r.

–        RSO-RG.0002.14.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 6 października 2017 r

6. Wręczenie nagród sportowych.

7. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.

8. Stan wykonania inwestycji i remontów w gminie Lyski w 2017 r. oraz plany na przyszłość.

9. Przygotowanie Urzędu Gminy do zimy (drogi, przetargi).

10. Komunikacja w Gminie Lyski.

11. Informacja Wójta Gminy Lyski oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lyski nt. oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2017 r. za rok 2016.

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2016/2017.

13. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane prace społecznie użyteczne i opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok,

2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027,

3/ zmiany uchwały nr RG.0007.33.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                    za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4/ zmiany uchwały nr RG.0007.32.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski,

5/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność rolniczą,

6/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Floriana Adamskiego w Adamowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Floriana Adamskiego w Adamowicach,

7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Lyskach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego  w Lyskach,

8/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Pstrążnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Pstrążnej ,

9/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raszczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raszczycach,

10/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach.

15. Wnioski radnych.

16. Wolne głosy i zapytania.

17. Zakończenie obrad sesji.

 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Lyski na ww. tematy odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 15.00

w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lyski
      /-/ mgr Stanisław Niestrój

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:mduda
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Duda
Liczba odwiedzin:13114

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-20 11:23:08Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-09-22 08:02:25Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-08-23 12:27:16Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-08-23 12:26:43Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-08-16 12:54:00Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-06-22 10:31:37Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-05-23 11:16:07Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-05-23 11:17:25Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-05-23 11:16:07Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-04-24 09:49:51Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-04-24 09:41:41Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-03-21 08:21:23Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-03-21 08:20:53Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-03-21 08:19:09Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-02-23 09:02:54Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-02-23 09:02:31Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-02-22 12:47:46Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-02-22 11:56:37Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-02-22 11:55:22Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-02-22 11:51:11Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-01-24 10:57:50Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2017-01-24 10:00:59Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-30 11:14:32Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-30 11:07:59Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:46:16Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:45:20Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:43:40Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:43:02Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:42:22Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:41:53Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:41:19Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:37:49Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-12-22 08:12:36Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-11-22 12:46:33Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-10-20 10:13:01Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-10-04 07:42:56Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-09-20 14:27:10Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-09-09 10:33:24Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-08-23 12:31:06Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-08-23 12:36:51Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-08-23 12:31:06Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-07-22 09:29:23Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-06-23 14:28:10Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-05-17 14:16:19Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-05-17 14:09:14Małgorzata DudaEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-04-22 09:46:00Agata BombikEdycja stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy
2016-03-23 13:03:03Agata BombikUtworzenie stronyTermin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy