Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lyski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2020 z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania dokumentacji technicznej, projektowej na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2020 z dnia 18 września 2020 r.
sprawie zmiany Zarządzenia NR W.0050.171.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 9 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.181.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.177.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.176.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2020 z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2020 z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2020 z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Sekretariatu Wójta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2020 z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2020 z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2020 z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2020 z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do opracowania oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2020 z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2020 z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu - użyczenia radnym Rady Gminy Lyski służbowych tabletów"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2020 z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2020 z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: zadanie nr 1: Oświetlenie ul. Sportowej w Nowej Wsi i poboczy boiska; zadanie nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kamieniec w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowane

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osób, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia NR W.0050.40.2015 Wójta Gminy Lyski z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I; zadanie nr 1: modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła oraz wymianą instalacji CO w segmencie przedszkola i łącznika; zadanie nr 2: termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej w zakresie segmentu przedszkola oraz łącznika

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2020 z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Szafarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu losowania oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia losowania deklaracji uczestnictwa oraz wyboru uczestników projektu w naborze uzupełniającym w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I/2

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2020 z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2020 z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiego naboru uzupełniającego zgłoszeń w ramach projektu projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2020 z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0059.56.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu losowania oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia losowania deklaracji uczestnictwa oraz wyboru uczestników projektu w naborze uzupełniającym w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020r

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu wyboru przedstawicieli

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia NR W.0050.28.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej – etap I

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz”– etap VII końcowy - budowa zatoki w km 7+719,59 oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 7 + 565,00 do km 8 + 140,00

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w II półroczu 2020 r

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr W.0050.73.2020 w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych osób w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 3 190 000,00 zł

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2020 z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego zgłoszeń w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2020 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2020 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2020 z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2020 z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych osób w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych osób w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunlanego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2020 z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.48.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 6 marca 2020 r. dot. powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Żytnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2020 z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2020 z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2020 z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2020 z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Lyski” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2020 z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Żytnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2020 z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu MTB Lyski edycja II (rowery górskie)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przeciwdziałania niszczeniu infrastruktury stanowiącej własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.10.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatoka w Bogunicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Miera
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Miera
Liczba odwiedzin:12179

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-23 13:49:44Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-18 12:30:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-16 12:56:25Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-11 14:01:02Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-11 13:59:17Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-11 13:54:30Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-09 14:24:18Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-04 08:34:26Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-04 08:11:33Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-04 08:06:47Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-09-03 08:53:50Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-31 09:24:55Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-27 13:33:06Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-24 10:19:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-24 10:15:11Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-06 14:05:24Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-04 15:07:06Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-04 12:11:33Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-08-04 12:06:57Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-23 14:17:57Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-22 13:02:50Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-21 13:44:44Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-21 09:21:56Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-15 13:38:33Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-15 13:36:37Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-15 12:58:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-15 12:57:31Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-13 14:48:01Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-10 07:46:23Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-10 07:44:07Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-08 13:25:56Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-08 13:22:08Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-08 13:21:08Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-08 13:15:15Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-07-07 14:40:47Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-30 14:12:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-30 14:09:34Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-24 08:06:48Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-19 11:14:42Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-19 10:37:23Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-15 14:16:29Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-15 13:38:02Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-10 13:23:52Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-10 13:18:48Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-03 14:42:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-06-03 14:23:40Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-28 16:45:14Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-28 16:41:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-26 14:11:28Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-22 15:56:16Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-15 18:39:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-15 18:34:03Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-15 18:24:12Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-05-07 17:11:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-29 12:13:00Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-27 07:27:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-23 15:19:33Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-23 13:30:13Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-20 15:49:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-17 07:13:39Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-15 13:47:03Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 14:22:32Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 12:18:26Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 12:15:58Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-04-03 12:13:10Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-13 08:17:03Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-13 08:03:07Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-09 15:49:47Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-09 15:42:18Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-03 09:21:25Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-03-02 14:54:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-27 13:55:42Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-26 09:55:19Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-24 08:40:44Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-17 14:45:30Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-14 14:36:18Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-10 14:12:07Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-07 11:21:02Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-02-05 10:33:49Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-31 12:26:59Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-29 14:11:15Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-28 14:28:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-23 08:46:46Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-21 14:34:11Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-17 07:31:15Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-14 07:37:52Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-10 14:44:00Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-07 11:21:09Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-07 11:08:04Krzysztof MieraEdycja strony2020
2020-01-07 08:27:52Krzysztof MieraUtworzenie strony2020