Wójt Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grzegorz Gryt
ul.Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
tel. 32 4300051 wew. 111 (sekretariat)


Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1.reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2.prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3.podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
5.zapewnienie przestrzegania prawa przez Referaty i Stanowiska Pracy Urzędu,
6.okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników urzędu,
7.koordynowanie działalności Referatów i Stanowisk Pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8.rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9.udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10.czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
12.ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
13.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
Wójtowi podlegają bezpośrednio następujące Stanowiska Pracy:
1)Z-ca Wójta
2)Sekretarz Gminy
3)Skarbnik Gminy
4)Kierownik Referatu Rozwoju
5)Kierownik Referatu Infrastruktury
6)Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Lokalowej
7)Pion Ochrony Informacji Niejawnej
8)Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Wójta Gminy
9)Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony P.POŻ
10)Samodzielne Stanowisko ds. Spraw Wojskowych
11)Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Obronności
12)Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
13)Samodzielne Stanowisko ds. BHP
14)Straż Gminna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-02-10
Data publikacji:2016-02-10
Osoba sporządzająca dokument:awyczyszczok
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Wyczyszczok
Liczba odwiedzin:14584

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-07 08:57:01Agata WyczyszczokEdycja stronyWójt Gminy
2016-03-07 08:50:51Agata WyczyszczokEdycja stronyWójt Gminy