2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2016

Przepisy prawa, wzory, dokumenty do pobrania...

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie.

Uchwała Rady Gminy Lyski w sprawie: określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarzadzenie Wójta Gminy Lyski w sprawie: szczegółowego określenia zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski.
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: powołania Komisji Konkursowej oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie Wójta Gminy Lyski w sprawie: określenia jednolitych wzorów dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski.

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku;

Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu;

Załącznik nr 5 - Korekta kosztorysu zadania;

Załącznik nr 6 - Zestawienie faktur i rachunków dot. realizacji zadania;

Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania końcowego;

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego;

Załącznik nr 9 - prawidłowy opis dowodu księgowego;

Załącznik nr 10 - wzór umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-29
Data publikacji:2016-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Karol Michta
Osoba wprowadzająca dokument:Karol Michta
Liczba odwiedzin:3874

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-29 14:24:54Karol MichtaEdycja strony2011
2016-03-29 14:04:48Karol MichtaUtworzenie strony2011