OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UODO

Obowiązek informacyjny

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest

Wójt Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

 

Celem zbierania danych osobowych

jest realizacja obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych . W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych ma charakter dobrowolny.

Udostępniamy dane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Każdy ma prawo

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.