Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-06-13 ( Imieniny: Antoniego, Gracji)

Gmina Lyski - 2010

2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 256 2010
w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 255 2010
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 253 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 252 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 251 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr 111/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 250 2010
w sprawie odwołania zastępcy wójta

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 249 2010
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 248 2010
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lyski, oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narowodwego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 247 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 246 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 245 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P.Patrycji  MRUSEK, P. Małgorzaty RASZCZYK, P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 244 2010
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 243 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 242 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 241 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/W/189 72010 Wójta Gminy Lyski z dnia 4 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 240 2010
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 239 2010
w sprawie ustalenia regulaminu konkursu cukierniczego pn. „Lysecki Przysmak"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 238 2010
w sprawie powołania Zespołu ds.Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 237 2010
w sprawie ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracownika Urzędu Gminy Lyski skierowanego przez pracodawcę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 236 2010
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2011

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 235 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 145/37, km 8, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 234 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 144/37, km 8, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 233 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 1380/46, km 3, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 232 2010
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 231 2010
w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę świąteczną z okazji Świąt Bożego Narodzenia

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 230 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 229 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 228 2010
w sprawie sposobu gospodarowania składnikami ruchomymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 227 2010
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 226 2010
w sprawie ustalenia ceny do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb LYSKI, km l o następujących nr działek 536/3, 538/3, 552/3, 556/3, 560/3, 564/3 o łącznej powierzchni 0,4916 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 225 2010
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 224 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 223 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 222 2010
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 221 2010
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2011-2023

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 220 2010
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia jej trybu pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 219 2010
w sprawie zmiany zakładowego planu kont

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 218 2010
w sprawie upoważnienia P. Katarzyny CZOGAŁA, P.Patrycji MRUSEK, P. Małgorzaty RASZCZYK, P. Anny KOCZY do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb LYSKI, km 3 o następującym numerze ewidencyjnym działki: -1381/46 o powierzchni 0.0114 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 217 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr LXX/98/2010 z dnia 08 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 216 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji MRUSEK, P. Małgorzaty RASZCZYK, P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb PSTRĄŻNA, km 8

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 215 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji MRUSEK, P. Małgorzaty RASZCZYK, P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 214 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym na działce 1232/80, km l, obręb Zwonowice

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 213 2010
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 212 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 211 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 210 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXIX/93/2010 z dnia 27 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 209 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy części działki o nr ewidencyjnym 507/55, km l, obręb Nowa Wieś o powierzchni 912 m2 w tym powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 25 m2.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 208 2010
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 207 2010
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 206 2010
w sprawie sposobu zagospodarowania składnikami ruchomymi

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 205 2010
w sprawie powołania składu komisji do kontroli zadań ujętych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski".

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 204 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 203 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 202 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie usługi Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy Lyski w sezonie 2010/2011

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 201 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n." WYKONANIE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LYSKI W SEZONIE 2010/2011

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 200 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXVIII/87/2010 z dnia 13 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 199 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 1380/37, km 3, obręb Lyski o powierzchni 0,0341 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 198 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 145/37, km 8, obręb Pstrążna o powierzchni 0,1333 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 197 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 145/37, km 8, obręb Pstrążna o powierzchni 0,1333 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 196 2010
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0 1 5 1 /W/92/2008 Wójta Gminy Lyski z dnia 1 1 sierpnia 2008r. w sprawie powołania zastępcy wójta

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 195 2010
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 194 2010
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 193 2010
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 192 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 1381/46, km 3, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 191 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 190 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 189 2010
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lyski, oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 188 2010
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 146/37, km 8, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 187 2010
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działek 536/3, 538/3 552/3, 556/3, 560/3, 564/3 km l, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 186 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 185 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 184 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXVH/84/2010 z dnia 29 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 183 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 182 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 923 w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 181 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 180 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 179 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 923 w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 178 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXVI/79/2010 z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 177 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski w sołectwach Dzimierz, Raszczyce, Lyski.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 176 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni ul. Granicznej w Pstrażnei ( Gmina Lyski i Czernicy (Gmina Gaszowice) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana do skrzyżowania z ul. Podleśna

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 175 2010
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lyski, oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narowodwego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 174 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 173 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 172 2010
w sprawie zatrudnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 171 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXV/77/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 170 2010
w sprawie ustalenia godzin, w jakich będą odbywać się zajęcia z zakresu podstawy programowej w przedszkolach oraz przyjęcia minimalnej liczby dzieci w grupie przedszkolnej, dla której wydłuża się czas pracy tej grupy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 169 2010
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 168 2010
w sprawie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 167 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 1381/46 o po w. 114 m2, km 3, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 166 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 1232/80 o pow. 965 m2, km l, obręb Zwonowice

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 165 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 164 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 163 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lyski na 2010 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 162 2010
w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 161 2010
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 160 2010
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 159 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji MRUSEK, P. Eweliny TEODOROWICZ, P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Lyski, km l o następujących numerach ewidencyjnych działek:
- 578/3 o powierzchni 0.0439 ha
- 580/3 o powierzchni 0.1354 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 158 2010
w sprawie upoważnienia P. Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji MRUSEK,P. Eweliny TEODOROWICZ, P. Eweliny SOBECZKO na sprzedaż nieruchomości o następujących numerach do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, gruntowej niezabudowanej położonej obręb Lyski, km l ewidencyjnych działek:
- 536/3 o powierzchni 0.1345 ha
- 538/3 o powierzchni 0.1341 ha
- 552/3 o powierzchni 0.0327 ha
- 556/3 o powierzchni 0.0510 ha
- 560/3 o powierzchni 0.0582 ha
- 564/3 o powierzchni 0.0811 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 157 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji MRUSEK P. Eweliny TEODOROWICZ P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb PSTRĄŻNA, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki:- 146/37 o powierzchni 0.1928 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 156 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P.Patrycji ' MRUSEK,P. Eweliny TEODOROWICZ, P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb ADAMOWICE, km 4 o następującym numerze ewidencyjnym działki:- 759/263 o powierzchni 0.3329 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 155 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach - etap I remont kanalizacji deszczowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 154 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach etap I remont kanalizacji deszczowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łąkowej w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 153 2010
w sprawie udzielenia dotacji n w formie „ małego grantu" na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 152 2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Agnieszki Krupa ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 151 2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Ilony Gerlich ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 150 2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani inż. Anny Maciaszek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 149 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie „Dostawa opału na sezon grzewczy 2010/2011 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 148 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Remont odcinka drosi sminnei - ul. Sportowa w Lyskach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 147 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont odcinka drogi gminnej - ul. Sportowa w Lyskach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 146 2010
 w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Lyski na 2010 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 145 2010
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 144 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania D W nr 923 w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 143 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 142 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXIII/67/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 141 2010
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Łyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 140 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 139 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 138 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 137 2010
w sprawie udzielenia dotacji n w formie „ małego grantu" na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 136 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działek 578/3, 580/3 km l, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 135 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działek 536/3, 538/3 552/3, 556/3, 560/3, 564/3 km l, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 134 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 146/37, km 8, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 133 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa przedszkola w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 132 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Przebudowa przedszkola w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 131 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 759/263, km 4, obręb Adamowice

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 130 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Dostawa opału na sezon grzewczy 2010/2011 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach "

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 129 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 128 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 127 2010
w sprawie udzielenia dotacji n w formie „ małego grantu" na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 126 2010
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 125 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kamieniec w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 124 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kamieniec w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 123 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz- etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 122 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania D W nr 923 w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 121 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 923 w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 120 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap I kanalizacja deszczowa

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 119 2010
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Lyski na 2010 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 118 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 117 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr LXII/66/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 116 2010
w sprawie zabezpieczenia rzeczy Najemcy z lokalu socjalnego stanowiącego własność Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 115 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 114 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LXI/60/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 113 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzynę CZOGAŁA, P. Małgorzatę RASZCZYK, P. Patrycję MRUSEK, P. Ewelinę TEODOROWICZ, P. Ewelinę SOBECZKO do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb BOGUNICE, km l o następujących numerach ewidencyjnych działek:- 71, 72, 73 o łącznej powierzchni 0.5870 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 112 2010
w sprawie zmiany tresci załącznika do zarządzenia Nr 0151 W 94 2010 Wójta Gminy Lyski z dnia 31 maja 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 111 2010
w sprawie udzielenia dotacji w formie „ małego grantu" na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 110 2010
w sprawie zmiany tresci załącznika do zarządzenia Nr 0151 W 94 2010 Wójta Gminy Lyski z dnia 31 maja 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 109 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 108 2010
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - „Wyprawka szkolna „ dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/1011 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 107 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do najmu

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 106 2010
w sprawie udzielenia dotacji n w formie „ małego grantu" na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 105 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Remont nawierzchni drogi gminnej - boczna ul. Bączkowiec w Bogunicach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 104 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni drogi gminnej - boczna ul. Bączkowiec w Bogunicach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 103 2010
w sprawie udzielenia dotacji  w formie „ małego grantu" na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 102 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 101 2010
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 100 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2010/2011 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach .

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 99 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 98 2010
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 97 2010
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 96 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Łyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LX/58/2010 z dnia 31 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 95 2010
w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Wjedźmy razem do Europy - kat. B"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 94 2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 93 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 91 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 536/3 o pow. 1345 m2, 538/3 o pow. 1341 m2, 552/3 o pow. 327 m2, 5569/3 o pow. 510 m2, 560/3 o pow. 582 m2, 564/3 o pow. 811 m , km l, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 90 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 578/3 o powierzchni 439 m2 i 580/3 o powierzchni 1354 m2, km l, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 89 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 146/37, km 8, obręb Pstrążna powierzchni 0,1928 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 88 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 759/263, km 4, obręb Adamowice o powierzchni 3329 m .

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 87 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 86 2010
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 85 2010
w sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 84 2010
w sprawie regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 83 2010
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 81 2010
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnych działek 71, 72, 73, km l, obręb Bogunice

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 80 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 79 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 78 2010
w sprawie powołania komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia 4 konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 77 2010
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 76 2010
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 75 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LIX/50/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 74 2010
w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania oceny ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 73 2010
w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania samokontroli (samooceny) wśród pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 72 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 70 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 3 737 345,00 zł"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 69 2010
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 3 737 345,00 zł"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 68 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Stawowa w Pstrążnej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 67 2010
w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Stawowa w Pstrażnej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 65 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 64 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 63 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 62 2010
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 61 2010
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 60 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. „Utwardzenie placu przy budynkach gminnych na ulicy Raciborskiej w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 59 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Utwardzenie placu przy budynkach gminnych na ulicy Raciborskiej w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 58 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LVIII/42/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 57 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 56 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 55 2010
w sprawie zmiany wzoru jednolitego rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 54 2010
w sprawie zmiany zarządzenia NR 0151/W/43/2010 z dnia 29 marca 2010 r. dotyczącego nieodpłatnego przekazania agregatów prądotwórczych dla spółek wodociągowo - kanalizacyjnych w Gminie Lyski.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 53 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/W/24/2010 Wójta Gminy Lyski z dnia 01 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 52 2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/W/l 87/2009 Wójta Gminy Lyski z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 51 2010
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/l 14/2009 Wójta Gminy Lyski z dnia 19 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 50 2010
w sprawie przyznania paczek dla pracowników przebywających na dłuższych zasiłkach chorobowych

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 49 2010
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnch na podstawie art. 8 ust. 2 z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami)

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 48 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 47 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 46 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LVII/33/2010 z dnia 29 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 45 2010
w sprawie sposobu zagospodarowania składnikami ruchowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 44 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 43 2010
w sprawie nieodpłatnego przekazania agregatów prądotwórczych dla spółek wodociągowo- kanalizacyjnych w Gminie Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 42 2010
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 41 2010
w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski w 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 39 2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LVI/26/2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 38 2010
w sprawie upoważnienia P.Katarzynę CZOGAŁA, P. Małgorzatę RASZCZYK, P. Patrycję MRUSEK, P. Ewelinę TEODOROWICZ, P. Ewelinę SOBECZKO do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej obręb LYSKI, km 3 o następującym numerze ewidencyjnym działki: - 1367/131 o powierzchni 0.0761 ha

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 37 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 36 2010
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o nr ewidencyjnych działek 71, 72, 73, km 1, obręb Bogunice

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 35 2010
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2009

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 34 2010
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2009

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 33 2010
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowiskach urzędniczych: Referent ds. sportu i sportu kwalifikowanego, Referent ds. archiwum zakładowego, Referent w biurze obsługi Petenta

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 32 2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski".

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 31 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski"

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 30 2010
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 29 2010
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 28 2010
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 27 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 26 2010
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski i w jednostkach organizacyjnych w 2010 r.

ZARZĄDZENIE_NR_0151_W_25_2010
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lyski i jednostkach organizacyjnych Gminy Lyski oraz zasad jej koordynacji.

ZARZADZENIE_NR_0151_W_24_2010
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu sportu kwalifikowanego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_23_2010
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania na terenie Gminy Lyski

ZARZADZENIE_NR_0151_W_22_2010
w sprawie zatwierdzenia projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Lyski w 2010 roku.   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_21_2010
w sprawie ustalenia „Regulaminu udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski"

ZARZADZENIE_NR_0151_W_20_2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_19_2010
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_18_2010
w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lyski za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_17_2010
w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Raszczycach   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_16_2010
w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zwonowicach   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_15_2010
w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lyskach 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_14_2010
w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adamowicach  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_13_2010
w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum w Lyskach   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_12_2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_11_2010
w sprawie  wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_10_2010
w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2010   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_9_2010
w sprawie planu finansowego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr LV/8/2010

ZARZADZENIE_NR_0151_W_8_2010
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. „Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwie Sumina i Żytna" 

ZARZĄDZENIE_NR_0151_W_7_2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwie Sumina i Żytna

 

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:02przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2018-04-17 08:59przez: Agata Bombik
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:24395

Rejestr zmian

 • [2018-04-17 08:59:06]Agata BombikEdycja strony
 • [2018-04-17 08:58:48]Agata BombikEdycja strony
 • [2016-02-19 09:49:21]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-19 08:23:12]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-19 07:15:31]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-18 11:15:55]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-18 10:37:52]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-18 10:12:12]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-18 07:59:52]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-18 07:09:34]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-17 10:49:39]Agata BombikEdycja treści
 • [2016-02-17 10:12:46]Agata BombikEdycja treści

Banery/Logo