Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Gmina Lyski - 2011

2011

Zarządzenie nr W.0050.265.2011
w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr W.0050.264.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.263.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.261.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.260.2011
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk P. Eweliny Sobeczko P. Eweliny Teodorowicz P. Patrycji Mrusek do przeprowadzenia I Przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 256,11 m², mieszczącego się w budynku sportowo rekreacyjnym /wielofunkcyjnym/ położonym na działce o nr ewidencyjnym 143/3, KM 2, obręb Bogunice

Zarządzenie nr W.0050.259.2011
w sprawie zmiany stawki za dostawę ciepła

Zarządzenie nr W.0050.258.2011
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Patrycji Mrusek, P. Dominiki Fojcik, P. Eweliny Teodorowicz do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb Bogunice, km 1 o następujących nr ewidencyjnych działek: 71, 72 i 73

Zarządzenie nr W.0050.257.2011
w sprawie sposobu zagospodarowania składnikami ruchomymi

Zarządzenie nr W.0050.256.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.255.2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2011-2023

Zarządzenie nr W.0050.254.2011
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

Zarządzenie nr W.0050.253.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.252.2011
w sprawie zmiany stawki za dostawę ciepła

Zarzadzenie nr W.0050.251.2011
w sprawie zmiany stawek czynszu za najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr W.0050.250.2011
Załącznik 1 do zarządzenia nr W.0050.250.2011
w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W.0050.249.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzenie nr W.0050.248.2011
w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.247.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.246.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Lyski

Zarzadzenie nr W.0050.245.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Sekretariatu Wójta Gminy

Zarządzenie nr W.0050.243.2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 989/110, karta mapy 4 dod. 1, obręb Sumina

Zarządzenie nr W.0050.242.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.241.2011
w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę świąteczną z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Zarządzenie nr W.0050.240.2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Lyski w 2011 r.

Zarządzenie nr W.0050.239.2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnych działek 71,72 i 73, karta mapy 1, obręb Bogunice

Zarządzenie nr W.0050.238.2011
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Patrycji Mrusek, P. Dominiki Fojcik do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonym obręb Zwonowice, karta mapy 1, o następującym nr ewidencyjnym działki: 1232/80 o powierzchni 0,0965 h

Zarządzenie nr W.0050.237.2011
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.236.2011
w sprawie powołania komisji do oceny i przeznaczenia do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr W.0050.235.2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.234.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.233.2011
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012-2023
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5

Zarządzenie nr W.0050.232.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Budowa kanalizacji przy ulicy Leśnej w Żytnej w ramach zadania "Budowa kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.231.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej w Żytnej w ramach zadania "Budowa kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy Lyski"

Zarządzenie nr W.0050.230.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ulicy Gaszowickiej - Etap I

Zarządzenie nr W.0050.229.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieogrniczonego na zadanie "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ulicy Gaszowickiej - Etap I"

Zarządzenie nr W.0050.228.2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 256,11 m mieszczącego się w budynku sportoworekreacyjnym /wielofunkcyjnym/ położonym na działce o nr ewidencyjnym 143/3 km 2, obręb Bogunic

Zarządzenie nr W.0050.227.2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.226.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.225.2011
w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.224.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.223.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.222.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarzadzenie nr W.0050.221.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.220.2011
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Patrycji Mrusek, P. Dominiki Fojcik do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrżąna, karta mapy 8 o następujacym nr ewidencyjnym działki 145/37 o powierzchni 0,1333 ha

Zarządzenie nr W.0050.219.2011
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Patrycji Mrusek, P. Dominiki Fojcik do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna, karta mapy 8 o następującym nr ewidencyjnym działki 144/37 o powierzchni 0,1275 ha

Zarządzenie nr W.0050.217.2011
w sprawie upoważnienia Zastępcę Wójta Gminy Lyski Pana Krzysztofa Mrozek do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta w zakresie podatków, z wyłączeniem udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Zarzadzenie nr W.0050.216.2011
w sprawie upoważnienia Zastępcę Wójta Gminy Lyski Pana Krzysztofa Mrozek do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr W.0050.215.2011
w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Mrozek - Zastępcy Wójta Gminy Lyski prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Lyski spraw Gminy

Zarządzenie nr W.0050.214.2011
w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Czogała - Sekretarzowi Gminy Lyski prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Lyski spraw Gminy

Zarządzenie nr W.0050.213.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 149/37, karta mapy 8, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W.0050.212.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.211.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 256,11 m² przeznaczonego do najmu mieszczącego się w budynku sportowo rekreacyjnym /wielofunkcyjnym/ położonym na działce o nr ewidencyjnym 143/3, karta mapy 2, obręb Bogunice

Zarządzenie nr W.0050.210.2011
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym na działce 1232/80, karta mapy 1, obręb Zwonowice

Zarządzenie nr W.0050.205.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.204.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 989/110, karta mapy 4 dod. 1, obręb Sumina

Zarządzenie nr W.0050.203.2011
w sprawie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr W.0050.202.2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.201.2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr W.0050.200.2011
w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Zarządzenie nr W.0050.199.2011
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.197.2011
w sprawie zakończenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.196.2011
w sprawie zmiany nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Adamowicach

Zarządzenie nr W.0050.195.2011
w sprawie powołania Zespołu ds. analizy wysokości jednorazowej wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Zarządzenie nr W.0050.194.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnych działek 71, 72 i 73, karta mapy 1, obręb Bogunice

Zarządzenie nr W.0050.193.2011
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W.0050.189.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.188.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.187.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Księgowości Podatkowej

Zarządzenie nr W.0050.186.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.183.2011 Wójta Gminy Lyski z dnia 19 września 2011 r.2011

Zarzadzenie nr W.0050.185.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

Zarządzenie nr W.0050.184.2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieogranicznonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Adamowice, karta mapy 4 o nr ewidencyjnych działek 1315/124 i 1321/124

Zarządzenie nr W.0050.183.2011
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr W.0050.182.2011
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W.0050.181.2011
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W.0050.180.2011
w sprawie polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zarządzenie nr W.0050.179.2011
w sprawie opracowania gminnego planu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr W.0050.178.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.177.2011
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła

Zarządzenie nr W.0050.175.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzanie nr W.0050.174.2011
w sprawie zmiany zarządzenia Nr W.0050.124.2011 Wójta Gminy Lyski z dnia 20 czerwca 2011 r.

Zarządzenie nr W.0050.172.2011
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 maja 2011 r. do 12 lipca 2011 r. (zbieranie uwag od 30 maja 2011 r. do 2 sierpnia 2011 r.)

Zarządzenie nr W.0050.171.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenia nr W.0050.170.2011
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji w Gminie Lyski

Zarządzenie nr W.0050.169.2011
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr W.0050.167.2011
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.166.2011
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr W.0050.165.2011
w sprawie zaakceptowania sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.164.2011
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Zarzadzenie nr W.0050.163.2011
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotacje oraz wysokści dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr W.0050.162.2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.161.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.160.2011
w sprawie upoważnienia P. Eweliny Sobeczko, P. Dominiki Fojcik, P. Anny Koczy do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki 145/37 o powierzchni 0,1333 ha

Zarządzenie nr W.0050.159.2011
w sprawie upoważnienia P. Eweliny Sobeczko, P. Dominiki Fojcik, P. Anny Koczy do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna, km 8 o nastpującym nr ewidencyjnym działki 144/37 o powierzchni 0,1275 ha

Zarządzenie nr W.0050.158.2011
w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lyski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.

Zarządzenie nr W.0050.157.2011
w sprawie powołania zespołu opracowującego analizę sytuacji rynkowej w regularnych przewozach drogowych osób na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.156.2011
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W.0050.155.2011
w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

Zarządzenie nr W.0050.154.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.153.2011
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W.0050.152.2011
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. Sekretariatu Wójta Gmin

Zarządzenie nr W.0050.151.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.150.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.149.2011
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr W.0050.148.2011
w sprawie sposobu zagospodarowania składnikami ruchomymi

Zarzadzenie nr W.0050.147.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 800.000,00zł"

Zarządzenie nr W.0050.146.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 800.000,00zł"

Zarządzenie nr W.0050.145.2011
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

Zarządzenie nr W.0050.144.2011
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W.0050.143.2011
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W.0050.142.2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Łyski z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr W.0050.141.2011
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr W.0050.140.2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.139.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie:
„Zadanie Nr 1: Udzielenie Gminie Lyski kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 407.000,00zł
Zadanie Nr 2: Udzielenie Gminie Lyski kredytu w wysokości 393.000,00zł"

Zarządzenie nr W.0050.138.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Zadanie Nr 1: Udzielenie Gminie Lyski kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 407.000,00 zł
Zadanie Nr 2: Udzielenie Gminie Lyski kredytu w wysokości 393.000,00zł"

Zarzadzenie nr W.0050.137.2011
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr W.0050.136.2011
w sprawie stosowania regulaminu naboru na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.135.2011
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W.0050.133.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.132.2011
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

Zarządzenie nr W.0050.131.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Powała ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.130.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Łukasza Krziżek ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr W.0050.129.2011
w sprawie upoważnienia P. Eweliny SOBECZKO P.Anny KOCZY, P. Małgorzaty RASZCZYK, P.Katarzyny CZOGAŁA do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb RASZCZYCE, km 1 o następujących numerach ewidencyjnych działek: -64 o powierzchni 0.4470 ha, -65 o powierzchni 0.0200 ha

Zarządzenie nr W.0050.128.2011
w sprawie upoważnienia P. Eweliny SOBECZKO P.Anny KOCZY, P. Małgorzaty RASZCZYK, P.Katarzyny CZOGAŁA do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonym obręb ZWONOWICE, km l o następującym numerze ewidencyjnym działki: -1232/80 o powierzchni 0.0965 ha

Zarządzenie nr W.0050.127.2011
w sprawie nadania regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lyski

Zarządzenie nr W.0050.126.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Sylwii Szczotka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr W.0050.125.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Justyny Klimek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr W.0050.124.2011
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 201 Ir. - „Wyprawka szkolna" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum.

Zarządzenie nr W.0050.123.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 923 w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji deszczowej

Zarządzenie nr W.0050.122.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW nr 923 w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji deszczowej

Zarzadzenie nr W.0050.121.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.120.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.119.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Budowa chodnika w ciasu drosi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej

Zarządzenie nr W.0050.118.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę chodnika w ciągu drogi woiewódzkiei nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej

Zarządzenie nr W.0050.117.2011
w sprawie zmiany regulaminu konkursu na najpiękniejszy ogród przy mieszkaniowych zasobach gminy stanowiących własność Gminy Lyski będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr W.0050.104.2011

Zarządzenie nr W.0050.116.2011
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego w dniach 15-16 czerwca 2011 r. na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W.0050.114.2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na sezon grzewczy 2011/2012 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.

Zarządzenie nr W.0050.113.2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W.0050.112.2011
w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników społecznie użytecznych

Zarzadzenie nr W.0050.111.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2011/2012 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.

Zarządzenie nr W.0050.110.2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W.0050.109.2011
w sprawie upoważnienia, P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji MRUSEK P. Anny KOCZY P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki: -146/37 o powierzchni 0,1928 ha

Zarządzenie nr W.0050.108.2011
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

Zarządzenie nr W.0050.107.2011
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Patrycji " MRUSEK, P. Anny KOCZY,  P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia rokowań, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Pstrążna, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki: -146/37 o powierzchni 0,1928 ha

Zarządzenie nr W.0050.106.2011
w sprawie upoważnienia P.Katarzyny CZOGAŁA, P. Anny KOCZY, P. Mileny KARKUT, P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb PSTRĄŻNA, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki: -145/37 o powierzchni 0.1333 ha

Zarządzenie nr W.0050.105.2011
w sprawie w sprawie; powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Księgowości Podatkowej.

Zarządzenie nr W.0050.104.2011
w sprawie przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy ogród przy mieszkaniowych zasobach gminy będących własnością Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.103.2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.102.2011
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.101.2011
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.100.2011
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Adamowicach

Zarządzenie nr W 0050 99 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 r.

Zarzadzenie nr W 0050 98 2011
w sprawie zatwierdzenia SIWZ na zadanie: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej”

Zarządzenie nr W 0050 97 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej”

Zarządzenie nr W 0050 96 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnych działek 1315/124 i 1321/124, km 4, obręb Adamowice o łącznej powierzchni 0,1003 ha

Zarządzenie nr W 0050 95 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 94 2011
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr W 0050 93 2011
w sprawie ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnych 64,65, km 1, obręb Raszczyce o łącznej pow. 0,4670 ha

Zarządzenie nr W 0050 92 2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami.

Zarzadzenie nr W 0050 91 2011
w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych.

Zarządzenie nr W 0050 90 2011
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski i w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2011 r.

Zarządzenie nr  W 0050 89 2011
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym na działce 1232/80, km 1, obręb Zwonowice

Zarządzenie nr W 0050 88 2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: pełnienie funkcji Ispektora Nadzoru nad realizacją zadania: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim: Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lyskach."

Zarzadzenie nr W 0050 87 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania : "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użteczności publicznej w Powiecie Rybnickim- Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lyskach".

Zarządzenie nr W 0050 86 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zwonowicach.

Zarządzenie nr W 0050 85 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pstrążnej.

Zarządzenie nr W 0050 84 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Adamowicach.

Zarządzenie nr W 0050 83 2011
w sprawie upoważnienia P. Katarzyny CZOGAŁA, P. Eweliny SOBECZKO, P. Małgorzaty RASZCZYK, P. Anny KOCZY do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m2,mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, KM 2, obręb Pstrążna.

Zarządzenie nr W 0050 82 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 81 2011
w sprawie upoważnienia P. Katarzyny CZOGAŁA, P. Eweliny SOBECZKO P. Małgorzaty RASZCZYK P. Anny KOCZY do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 103,05 m2,mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, KM 2, obręb Pstrążna.

Zarządzenie nr W 0050 79 2011
w sprawie odwołania rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W 0050 78 2011
w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Zarządzenie nr W 0050 77 2011
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 051/W/l 1/2009 w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji pozarządowych przez Gminę Lyski

Zarządzenie nr W 0050 76 2011
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 144/37, km 8, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W 0050 75 2011
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 145/37, km 8, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W 0050 74 2011
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr W 0050 73 2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

Zarzadzenie nr W 0050 72 2011
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku podczas zawodów strażackich w dniu 09.10.2010 r.

Zarządzenie nr W 0050 71 2011
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski.

Zarządzenie nr W 0050 70 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 69 2011
w sprawie zakończenia konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectw gminy Lyski

Zarządzenie nr W 0050 68 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 67 2011
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr W 0050 66 2011
w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Zarządzenie nr W 0050 65 2011
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pani Katarzynęy Czogała do wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w zakresie podatków, z wyłączeniem udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stosownie do mojej właściwości.

Zarządzenie nr W 0050 64 2011
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pani Katarzyny Czogała do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie nr W 0050 63 2011
w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Czogała - Sekretarzowi Gminy Lyski prowadzenie w imieniu Wójta spraw Gminy

Zarządzenie nr W 0050 62 2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m2 mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna.

Zarządzenie nr W 0050 61 2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 103,05 m2 mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna.

Zarzadzenie nr W 0050 60 2011
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.55.2011 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie nr W 0050 59 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 58 2011
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia Gminy Lyski

Zarządzenie nr W 0050 57 2011
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2010 rok

Zarządzenie nr W 0050 56 2011
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2010 rok

Zarzadzenie nr W 0050 55 2011
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania na terenie Gminy Lyski.

Zarzadzenie nr W 0050 54 2011
w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wczasów dla pracowników w 2011 r.

Zarzadzenie nr W 0050 53 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzenie nr W 0050 52 2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały.
Informacja

Zarządzenie nr W 0050 51 2011
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

Zarządzenie nr W 0050 50 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnych działki 64, 65, km l, obręb Raszczyce o łącznej powierzchni 0,4670 ha

Zarzadzenie nr W 0050 49 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 456/34, km 3, obręb Zwonowice o powierzchni 0,0039 ha

Zarządzenie nr W 0050 48 2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwały

Zarządzenie nr W 0050 47 2011
w sprawie sposobu zagospodarowania składnikami ruchomymi

Zarządzenie nr W 0050 46 2011
w sprawie planowania i realizacji zadań przez jednostki organizacyjne publiczne i nie publiczne służby zdrowia Gminy Lyski na potrzeby obronne państwa.

Zarządzenie nr W 0050 45 2011
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lyskach"

Zarządzenie nr W 0050 44 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lyskach"

Zarządzenie nr W 0050 43 2011
w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarzadzenie nr W 0050 41 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 40 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W 0050 39 2011
W sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W 0050 38 2011
w sprawie określenia jednolitych wzorów dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarzadzenie nr W 0050 37 2011
w sprawie szczegółowego określenia zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski.

Zarządzenie nr W 0050 36.2011
w sprawie zmiany treści załącznika nr l i la do regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski".

Zarządzenie nr W 0050 35 2011
w sprawie  konsultacji projektów uchwały

Zarzadzenie nr W 0050 34 2011
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2011

Zarządzenie nr W 0050 33 2011
w sprawie konsultacji projektów uchwały

Zarządzenie nr W 0050 32 2011
w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W 0050 31 2011
w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Czogała - Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej prowadzenia w imieniu Wójta spraw Gminy

Zarządzenie nr W 0050 30 2011
w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Zarządzenie nr W 0050 29 2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr W 0050 28 2011
w sprawie  wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr W 0050 27 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działki o nr ewidencyjnych 168/13, 170/13, 408/10 i 515/14, km 3, obręb Sumina

Zarządzenie nr W 0050 26 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 18,00 m2 przeznaczonego do najmu mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 1212/42 oraz 1294/41, km 3, obręb Lyski.

Zarządzenie nr W 0050 25 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 103,05 m2 przeznaczonego do najmu mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna.

Zarządzenie nr W 0050 24 2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 36,80 m2 przeznaczonego do najmu mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna.

Zarzadzenie nr W 0050 23 2011
w sprawie o przeprowadzeniu konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectw gminy Lyski

Zarzadzenie nr W 0050 22 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzenie nr W 0050 21 2011
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

Zarządzenie nr W 0050 20 2011
w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski w 2011 roku

Zarzadzenie nr W 0050 19 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzenia nr W 0050 18 2011
w sprawie określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Lyskach oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarzadzenie nr W 0050 17 2011
w sprawie ustalenia Regulaminu najmu nieruchomości będących własnością Gminy Lyski

Zarządzenie nr W 0050 16 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzenie nr W 0050 15 2011
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie nr W 0050 14 2011
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Zarzadzenie nr W 0050 13 2011
w sprawie szczegółowego określenia zadań oraz zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Lyski na zadania publiczne realizowane w roku 2011

Zarzadzenie nr W 0050 12 2011
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia jej trybu pracy

Zarzadzenie nr W 0050 11 2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W 0050 10 2011
w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Lyski w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

Zarządzenie nr W 0050 9 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarządzenie nr W 0050 8 2011
w sprawie podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarzadzenie nr W 0050 7 2011
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminyLyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań.

Zarządzenie nr W 0050 6 2011
w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarzadzenie nr W 0050 5 2011
w sprawie upoważnienia
P. Katarzyny CZOGAŁA
P. Patrycji  MRUSEK
P. Małgorzaty RASZCZYK
P. Eweliny SOBECZKO
do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb PSTRĄŻNA, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki:
-145/37 o powierzchni 0.1333 ha

Zarzadzenie nr W 0050 4 2011
w sprawie upoważnienia
P.Katarzyny CZOGAŁA
P. Patrycji " MRUSEK
P. Małgorzaty RASZCZYK
P. Eweliny SOBECZKO
do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb PSTRĄŻNA, km 8 o następującym numerze ewidencyjnym działki:
-144/37 o powierzchni 0.1275 ha

Zarzadzenie nr W 0050 3 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2011 rok

Zarzadzenie nr W 0050 2 2011
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie nr W 0050 1 2011
w sprawie upoważnienia
P.Katarzyny CZOGAŁA
P.Patrycji ' MRUSEK
P. Małgorzaty RASZCZYK
P. Anny KOCZY
do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej obręb LYSKI, km 3 o następującym numerze ewidencyjnym działki:
-1380/46 o powierzchni 0.0341 ha

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:01przez: Administrator
Opublikowano:2016-02-10 11:47przez: Karol Michta
Zmodyfikowano:2020-03-09 11:46przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:28547

Rejestr zmian

  • [2020-03-09 11:46:16]Karol MichtaEdycja strony
  • [2016-03-17 14:15:06]Karol MichtaEdycja strony
  • [2016-03-16 13:51:52]Karol MichtaEdycja strony
  • [2016-02-18 10:04:45]Karol MichtaEdycja treści
  • [2016-02-18 09:24:43]Karol MichtaEdycja treści
  • [2016-02-18 09:03:53]Karol MichtaEdycja strony
  • [2016-02-17 10:35:09]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-02-17 07:14:53]Agata BombikEdycja treści
  • [2016-02-15 13:03:23]Agata BombikEdycja treści

Banery/Logo