Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

Gmina Lyski - 2022

2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.259.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.258.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Cennika Usług Świadczonych przez Oczyszczalnię Ścieków w Suminie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.257.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.256.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.255.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przekazania w administrowanie na rzecz Oczyszczalni Ścieków w Suminie kanalizacji sanitarnej w Suminie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.254.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przekazania w administrowanie na rzecz Służb Komunalnych Gminy w Lyskach kanalizacji sanitarnej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.253.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.252.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.251.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przekazania w administrowanie na rzecz Oczyszczalni Ścieków w Suminie kanalizacji sanitarnej w Suminie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.250.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.249.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.248.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.247.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.246.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.245.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.244.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pstrążnej podczas ćwiczeń w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku w dniu 15.11.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.243.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.242.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.241.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad oszczędności (redukcji) w zużyciu energii elektrycznej w budynkach Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.240.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.239.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany dni pracy Urzędu Gminy Lyski w grudniu 2022r., ustalenia dnia 27 grudnia 2022r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lyski oraz wyznaczenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.238.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.237.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.236.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.235.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.234.2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.233.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.232.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.231.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.230.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.229.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.228.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.215.2022 Wójta Gminy Lyski z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Drewno jest z lasu” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.227.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.214.2022 Wójta Gminy Lyski z dnia 15 listopada 2022 r.w sprawie ogłoszenia konkursu „Drewno promujesz - drzewko zyskujesz” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.226.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.225.2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.223.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lyski (wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.222.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.221.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.219.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.218.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.217.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.216.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.215.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „Drewno jest z lasu” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.214.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „Drewno promujesz - drzewko zyskujesz” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.213.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.212.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2023 - 2039

ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.210.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.209.2022 z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.208.2022 z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.207.2022 z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.206.2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "RUDA 2022"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.205.2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2022 z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.203.2022 z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.202.2022 z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski - wyłożonego do publicznego wglądu od 25 lipca 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r., zbieranie uwag do 16 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2022 z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2022 z dnia 17 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2022 z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.197.2022 z dnia 6 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.196.2022 z dnia 6 października 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.195.2022 z dnia 4 października 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Karaś ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.194.2022 z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.193.2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.192.2022 z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.191.2022 z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Promocji i Współpracy z Mediami oraz ds. Kultury

ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2022 z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.189.2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2022 z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2022 z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2022 z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 2.060.000,00 zł

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. projektowania sali gimnastycznej w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.181.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2022 z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa kotłowni w Lyskach ul. Rybnicka 2

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2022 z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.177.2022 z dnia 9 września 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.176.2022 z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2022 z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.168.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2022 z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.167.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Tomczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Kowalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Gembalczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Wojtyczko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania uprawnień do dodatku osłonowego oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Suminie ul. Ciupka.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości Raszczyce wraz z zasilaniem energetycznym.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2022 z dnia 5 lipca 2022 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia projektu konsultacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski, Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi, Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach – Budowa komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości Raszczyce wraz z zasilaniem energetycznym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Adamowicach – etap I

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski (wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1 października 2021 r. do 29 października 2021 r., zbieranie uwag do 23 listopada 2021 r.)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Promocji i Współpracy z Mediami oraz ds. Kultury

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. administrowania drogami gminnymi

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Inspektor ds. Zamówień Publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Energii i Klimatu (Ekodoradca)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2021

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.115.2022 z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia terminu zebrania pracowników w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wyznaczenia terminu zebrania pracowników w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2022 z dnia 06 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w Gminie Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2022 z dnia 06 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Zamówień Publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2022  z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Energii i Klimatu (Ekodoradca)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski Zadanie 1: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej - etap II Zadanie 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w Gminie Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatoka w Bogunicach – etap V Zadanie 2: Budowa drogi gminnej ulicy Polnej w Adamowicach - etap V

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie Informatora dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Lyski do udzielania pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ulicy Dworcowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2022 z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2022 z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2022 z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmiany zarządzenia NR W.0050.58.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi" w ramach projektu : „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i powołania komisji konkursowej w ramach I edycji konkursu „Inicjatywa i Ty to razem MY!” na lokalne inicjatywy obywatelskie - projekt „Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2022 z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2022 z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie Instrukcji ewidencji oraz poboru podatków i opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zasad dofinansowania lub sfinansowania pracownikom Urzędu Gminy Lyski kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi" w ramach projektu : „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania dokumentacji technicznej, projektowej na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski oraz innych budynkach stanowiących własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2022 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE  NR W.0050.34.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia projektu konsultacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia trybu jej pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. spadków, depozytów, podatków i opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań związanych z wypłatą dodatku osłonowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania uprawnień do dodatku osłonowego oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-10 09:56przez:
Opublikowano:2022-01-10 12:14przez: Bartosz Pytlik
Zmodyfikowano:2022-12-30 11:51przez: Bartosz Pytlik
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:8044

Rejestr zmian

 • [2022-12-30 11:51:24]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-12-23 14:25:28]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-12-20 10:57:03]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-12-20 10:53:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-12-09 13:57:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-12-07 09:26:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-12-05 09:28:37]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-29 12:50:33]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-28 09:56:25]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-25 09:31:46]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-23 19:16:07]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2022-11-17 14:42:43]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-15 11:53:20]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-14 15:28:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-04 08:28:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-11-02 07:19:43]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-31 14:57:23]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-27 12:30:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-27 12:26:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-26 15:08:53]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-26 14:51:13]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-18 14:35:52]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-18 14:15:38]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-03 10:42:23]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-03 10:41:14]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-10-03 10:28:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-09-21 12:08:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-09-20 07:08:21]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-09-16 11:35:08]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzeń 178 - 183
 • [2022-09-09 14:52:14]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-09-06 08:16:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-08-24 07:42:51]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-08-18 12:28:19]Tomasz Ziomkadodanie zarządzeń 160 - 168/2022
 • [2022-08-10 15:17:27]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzeń nr 156, 157, 158, 159
 • [2022-08-05 14:23:55]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-08-05 14:14:29]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-07-28 07:15:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-07-15 12:14:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-07-13 12:54:08]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-07-13 12:51:15]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-07-08 11:55:38]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-07-05 14:41:05]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-30 13:51:37]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-21 14:25:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-21 12:37:16]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-15 13:03:53]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-15 11:20:34]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-15 10:06:09]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-13 12:34:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-13 10:48:02]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-08 14:52:02]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-08 14:50:13]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-06 11:56:05]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-06-02 12:29:50]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-05-27 13:41:06]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-28 14:13:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-28 14:07:48]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-26 14:56:16]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-20 09:28:47]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-14 14:46:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-12 13:12:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-12 13:08:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-08 11:53:26]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-08 11:44:11]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-07 13:06:09]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-07 13:03:52]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-07 12:57:50]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-31 14:58:47]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-31 14:52:42]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-29 09:25:18]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-23 10:41:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-23 08:40:30]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-22 08:24:48]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-22 08:21:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-17 15:06:36]Krzysztof MieraZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
 • [2022-03-17 15:00:27]Tomasz ZiomkaZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
 • [2022-03-11 09:03:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-07 15:28:29]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-07 15:25:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-25 14:38:21]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-25 14:34:28]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-25 14:32:01]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-18 12:30:30]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-17 15:00:59]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:53:13]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:50:20]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:44:48]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:43:20]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-10 14:49:29]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-08 07:16:36]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-03 14:56:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-31 16:02:04]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-28 12:36:22]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-25 11:54:06]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-25 11:49:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-19 14:51:23]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-18 14:51:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-17 14:45:05]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-17 14:36:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-14 08:24:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-14 08:22:04]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-10 10:14:39]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-10 09:53:16]Bartosz PytlikUtworzenie strony

Banery/Logo