Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-05-25 ( Imieniny: Borysa, Magdy)

Gmina Lyski - 2022

2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.115.2022 z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia terminu zebrania pracowników w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wyznaczenia terminu zebrania pracowników w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2022 z dnia 06 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w Gminie Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2022 z dnia 06 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Zamówień Publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2022  z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Energii i Klimatu (Ekodoradca)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski Zadanie 1: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej - etap II Zadanie 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach oświatowych w Gminie Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatoka w Bogunicach – etap V Zadanie 2: Budowa drogi gminnej ulicy Polnej w Adamowicach - etap V

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie Informatora dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Lyski do udzielania pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ulicy Dworcowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2022 z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2022 z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2022 z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmiany zarządzenia NR W.0050.58.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi" w ramach projektu : „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i powołania komisji konkursowej w ramach I edycji konkursu „Inicjatywa i Ty to razem MY!” na lokalne inicjatywy obywatelskie - projekt „Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2022 z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2022 z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie Instrukcji ewidencji oraz poboru podatków i opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zasad dofinansowania lub sfinansowania pracownikom Urzędu Gminy Lyski kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Łąkowej i Łącznej w Nowej Wsi" w ramach projektu : „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i Łąkowej w Nowej Wsi”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania dokumentacji technicznej, projektowej na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski oraz innych budynkach stanowiących własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2022 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE  NR W.0050.34.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia projektu konsultacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia trybu jej pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. spadków, depozytów, podatków i opłat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań związanych z wypłatą dodatku osłonowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania uprawnień do dodatku osłonowego oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2022 rok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-10 09:56przez:
Opublikowano:2022-01-10 14:43przez: Bartosz Pytlik
Zmodyfikowano:2022-04-28 14:13przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:2288

Rejestr zmian

 • [2022-04-28 14:13:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-28 14:07:48]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-26 14:56:16]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-20 09:28:47]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-14 14:46:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-12 13:12:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-12 13:08:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-08 11:53:26]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-08 11:44:11]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-07 13:06:09]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-07 13:03:52]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-04-07 12:57:50]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-31 14:58:47]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-31 14:52:42]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-29 09:25:18]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-23 10:41:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-23 08:40:30]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-22 08:24:48]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-22 08:21:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-17 15:06:36]Krzysztof MieraZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
 • [2022-03-17 15:00:27]Tomasz ZiomkaZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
 • [2022-03-11 09:03:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-07 15:28:29]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-03-07 15:25:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-25 14:38:21]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-25 14:34:28]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-25 14:32:01]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-18 12:30:30]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-17 15:00:59]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:53:13]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:50:20]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:44:48]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-11 13:43:20]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-10 14:49:29]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-08 07:16:36]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-02-03 14:56:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-31 16:02:04]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-28 12:36:22]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-25 11:54:06]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-25 11:49:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-19 14:51:23]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-18 14:51:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-17 14:45:05]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-17 14:36:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-14 08:24:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-14 08:22:04]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-10 10:14:39]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2022-01-10 09:53:16]Bartosz PytlikUtworzenie strony

Banery/Logo