Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Gmina Lyski - 2018

2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.230.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.229.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.228.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.227.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.226.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.225.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.223.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.222.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Kadr w Służbach Komunalnych Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.221.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.219.2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.218.2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.217.2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania dokumentacji technicznej, projektowej na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.216.2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia jej trybu pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.215.2018 z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.214.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.213.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Lyskach oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.212.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.210.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.209.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy i weryfikacji stawek czynszu i opłat ponoszonych przez najemców lokali mieszkalnych zaliczanych do mieszkaniowego zasobu gminy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.208.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Remont nawierzchni ulicy Szkolnej w Bogunicach; zadanie nr 2: Remont nawierzchni ulicy Sobieskiego w Żytnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.207.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.206.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.205.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Promocji Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.203.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.202.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.198.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.197.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.196.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.195.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.194.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.193.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.192.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.191.2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenia i dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.189.2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2018 z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2018 z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.181.2018 z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap VI, część 2; Remont nawierzchni drogi gminnej - bocznej ulicy Rzuchowskiej w Dzimierzu; Remont nawierzchni drogi gminnej - bocznej ulicy Raciborskiej w Bogunicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2018 z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2018 z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2018 z dnia 25 pażdziernika 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.177.2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.176.2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2018 z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2018  z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2018 z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2018 z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.215.2017 Wójta Gminy Lyski z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Przebudowa przepustu na ulicy Wolności w Żytnej; zadanie nr 2: Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2018 z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap VI

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Akcji Społecznej "Koperta Życia"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Poprzecznej od skrzyżowania ulicy Stawowej, łącznie z odcinkiem ulicy Robotniczej w sołectwie Lyski; zadanie nr 2: Przebudowa przepustu na ulicy Wolności w Żytnej; zadanie nr 3: Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2018 z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa szatni przy boisku wiejskim w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu biegu "LYSECKA PIĄTKA"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lyski przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych i sprawozdań częściowych - zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie identyfikacji wizualnej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2018 z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji oraz określenia jej zadań przy opiniowaniu wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi ulicy Sportowej w Lyskach, kanalizacja deszczowa odcinek Z2-S3 i Z1-S2"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR w.0050.124.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk Urzędu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas ćwiczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwonowicach w dniu 01.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Ochwat - Tomaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lyski w dniu 24.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu III Gminnego Turnieju Szachowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej Gminnego Przeglądu Form Artystycznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia terminu zebrania pracowników w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie regulaminu wyboru przedstawicieli

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lyski" planowanego do realizacji w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja przedszkola w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi ulicy
Sportowej w Lyskach-odcinek Z2-S5"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2018 z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2018 z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2018 z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2018 z dnia 4 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2018 z dnia 4 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2018  z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia kwoty czynszu za użytkowanie nieruchomości gminnej w Lyskach przy ulicy Sikorskiego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunlanego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.215.2017 Wójta Gminy Lyski z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk Urzędu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont drogi gminnej ulicy Łąkowej w Raszczycach – Etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizacje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.233.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2018 z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do wystawiania i odbioru faktur VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.29.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2018  z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie odwołania pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Ws

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej – etap I"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach – etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji weryfikującej i kwalifikującej zgłoszenia w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Lyski wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

Autor: Milena Karkut

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-01-04 11:18przez: Milena Karkut
Opublikowano:2018-01-04 11:42przez: Seweryn Kałusek
Zmodyfikowano:2019-01-03 07:06przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:138470

Rejestr zmian

 • [2019-01-03 07:06:33]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 14:19:50]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 11:04:43]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 11:03:41]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 11:02:36]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 10:29:19]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 10:19:03]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 10:11:40]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 10:09:55]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 10:08:06]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-19 09:35:59]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-12 07:33:28]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-11 12:22:20]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-11 12:16:58]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-12-11 12:02:41]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-27 13:39:59]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-23 14:48:32]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-20 10:56:32]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-20 10:49:29]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-20 10:34:39]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-20 10:21:25]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-11-20 10:11:37]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 14:32:13]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 14:29:46]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 14:12:13]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 14:09:00]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 10:19:46]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 10:11:25]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:57:20]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:54:34]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:43:58]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:36:29]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:30:22]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:27:00]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:08:18]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:05:48]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 09:03:09]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 08:55:14]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 08:51:45]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 08:49:17]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 08:44:35]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 08:41:13]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-31 08:34:08]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-30 14:58:54]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-30 14:51:33]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-10-30 14:15:07]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 12:23:12]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 12:20:16]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 12:17:20]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 12:14:26]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 12:11:49]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 12:06:30]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 11:56:52]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-09-06 11:48:48]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-08-27 15:39:18]Seweryn KałusekEdycja strony
 • [2018-08-16 07:33:08]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-10 12:31:13]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-10 12:25:38]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-10 12:21:50]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-10 12:17:54]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-09 08:08:57]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-09 08:05:10]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-09 08:04:29]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-08-09 07:49:13]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-25 14:27:23]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-25 14:21:53]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-25 14:21:18]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-25 14:17:02]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:53:38]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:49:26]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:46:02]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:36:53]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:33:25]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:24:14]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:23:13]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:16:35]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-07-17 10:11:44]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 08:45:49]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:38:56]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:35:06]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:32:04]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:29:43]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:26:20]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:22:26]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:17:59]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-27 07:09:05]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:21:37]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:18:13]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:14:41]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:11:47]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:08:43]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:08:03]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 13:03:50]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 12:59:50]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 10:47:25]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 10:43:22]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 10:38:23]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 10:37:38]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-06-13 10:31:52]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-30 14:49:26]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-30 14:45:29]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-29 14:21:32]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-29 14:12:47]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-25 14:16:43]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-25 14:13:45]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 08:57:20]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 08:51:35]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 08:48:26]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 08:44:39]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 07:40:27]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 07:35:34]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-24 07:29:14]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-21 09:01:01]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-21 08:20:17]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 12:03:23]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:59:23]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:57:32]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:54:51]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:50:05]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:45:08]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:26:12]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:22:04]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:19:47]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:16:08]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:12:29]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:09:30]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:05:39]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 11:01:32]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 10:54:38]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-05-18 10:43:01]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:38:58]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:34:32]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:30:55]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:27:36]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:23:46]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:20:39]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:16:59]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:11:34]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 08:03:57]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:59:17]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:50:18]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:46:23]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:42:59]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:42:31]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:38:03]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:33:55]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:30:06]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:26:04]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:21:31]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:20:44]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-19 07:13:27]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 13:25:21]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 13:15:14]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 13:11:53]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 13:08:30]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:58:01]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:53:20]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:37:34]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:33:42]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:29:28]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:25:32]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:20:10]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:10:54]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 12:03:51]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 11:56:27]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 11:55:56]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 11:50:58]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 11:13:39]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 11:10:25]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 11:03:26]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-04-16 10:52:19]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-03-29 09:13:07]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-03-19 13:24:16]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-03-15 13:32:47]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-03-13 10:14:00]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-03-13 09:52:05]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-02-14 10:12:04]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-02-14 10:11:39]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-02-14 09:55:01]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-02-09 09:57:10]Milena KarkutEdycja strony
 • [2018-01-06 10:53:54]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-01-04 11:18:43]Krzysztof MieraUtworzenie strony

Banery/Logo