Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Gmina Lyski - Strategia Rozwoju Gminy Lyski na lata 2016 - 2023

Strategia Rozwoju Gminy Lyski na lata 2016 - 2023

Strategia jest dokumentem mającym na celu wyznaczenie ogólnych ram działania w perspektywie do roku 2023. Głównym celem, który przyświecał nam podczas tworzenia strategii było zaprojektowanie optymalnego i zrównoważonego rozwoju przez okres kilku najbliższych lat. Należało zaprojektować go tak, aby osiągnąć wzrost gospodarczy i wykreować wysoką jakość przestrzeni publicznej nie tracąc jednak naszych największych atutów. Mowa oczywiście o walorach krajobrazowych i środowiskowych, faunie i florze, elementach składowych naszej „zielonej” gminy. Drugim składnikiem naszej atrakcyjności jest społeczeństwo z jego tradycjami, obrzędami i zwyczajami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

Strategia rozwoju Gminy Lyski została przyjęta przez Radę Gminy Lyski uchwałą nr RG.0007.79.2016 w dniu 29 września 2016r. Prace nad dokumentem rozpoczęto w 2015 roku, ukończono w 2016 roku. Dokument jest podzielony na część diagnostyczną, badawczą i merytoryczno – strategiczną. W 2020 roku wykonano szereg zadań, których realizacja była nakierowana na osiągnięcie następujących celów strategicznych:

  • Społeczeństwo partycypacyjne;
  • Rozwój usług społecznych;
  • Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego;4) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.

Zgodnie z zapisami strategii w 2020r. miała nastąpić ocena mid-term, jednakże ze względu na realizację innych zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19 przesunięto ją na 2021. Ocena ta  skupia się przede wszystkim na aktualności programu i sprawności systemu jego wdrażania. Poprzez ewaluację mid-term przeanalizowane zostaną dokumenty programowe w świetle doświadczeń dotyczących implementacji oraz w kontekście danych diagnostycznych dotyczących dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno–gospodarczej (analiza desk research). Ponadto ocenie zostanie poddany poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników (analiza ilościowa).

W 2020 roku zrealizowano wiele zadań które były nakierowane na osiągnięcie celów strategicznych. Nie sposób wymienić wszystkich ze względu na liczbę i konieczność opracowania znacznie obszerniejszego dokumentu.

W ramach celu strategicznego I Społeczeństwo partycypacyjne zrealizowaliśmy znacznie mniej inicjatyw ze względu na epidemię COVID19. Większość imprez zostało odwołanych, realizowaliśmy tylko spotkania w bardzo małym gronie przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. W ramach celu strategicznego II – Rozwój Usług Społecznych wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy kilka obiektów służących naszym mieszkańcom. Były to m. in. nowe siłownie zewnętrzne w Pstrążnej i Raszczycach, wybudowaliśmy nową wiatę w Żytnej czy też zmodernizowano obiekt sportowy w Lyskach. Działania w obrębie Celu strategicznego nr III – Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego – były głównie nakierowane na promocję odnawialnych źródeł energii oraz popularyzację walorów przyrodniczo – krajobrazowych.        

W ramach IV Celu strategicznego – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej – skupiono się głównie na modernizacji sieci drogowej oraz kontynuacji działań mających na celu budowę drogi regionalnej Racibórz–Pszczyna. Wykonano pierwszy etap prac związanych z przebudową ulicy Jankowickiej w Zwonowicach.

Podsumowując, ocena realizacji strategii zgodnie z założeniami odbędzie się w 2021 roku. Będzie to dokument w którym szczegółowo ocenimy wpływ dokumentu na rozwój społeczno – gospodarczy gminy. W roku 2020 wykonano wiele działań, które bezpośrednio wynikają z założeń strategicznych. Raport o stanie gminy jest jednakże dokumentem, który powinien w skoncentrowany sposób ukazać stopień realizacji różnych programów, w tym strategii. Realizacja różnych działań potwierdza ich zgodność ze strategią i założonymi celami nakierowanymi na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Lyski.

UCHWAŁA NR RG.0007.79.2016 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lyski na lata 2016 - 2023”

Autor: Krzysztof Miera

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-01-23 13:20przez: Krzysztof Miera
Opublikowano:2017-01-23 12:09przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2021-06-10 10:29przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:3403

Rejestr zmian

  • [2021-06-10 10:29:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
  • [2021-06-10 10:26:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
  • [2021-06-10 10:26:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
  • [2017-01-23 13:19:24]Krzysztof MieraUtworzenie strony

Banery/Logo