Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-25 ( Imieniny: Borysa, Magdy)

Gmina Lyski - Zakres działalności

Zakres działalności

Do zadań, kompetencji i obowiązków Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński (ceremonie ślubu cywilnego),
b) wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa,
c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
d) uznaniu dziecka,
e) zmianie imienia (imion) dziecka, wpisanego do aktu w chwili jego urodzenia,
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
2) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,
3) wydawanie zezwoleń dotyczących skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
4) wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,
5) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
6) prowadzenie postępowań w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych,
7) rejestracja urodzeń noworodków,
8) rejestracja zgonów,
9) wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
10) prowadzenie postępowania w sprawach:
a) wpisywania do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
b) sprostowania błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
c) uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,
d) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
2) rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach:
a) przysposobienia dziecka,
b) uznania bądź ustalenia ojcostwa,
c) zaprzeczenia ojcostwa,
d) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
e) separacji małżeństwa,
f) unieważnienia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
11) sporządzanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia medali,
12) powiadamianie sądów o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
13) współpraca z ambasadami i konsulatami RP w sprawach obywateli polskich zamieszkałych za granicą, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
14) prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego sporządzonych przez USC w Piekarach Śląskich,
15) nadawanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktów urodzenia,
16) meldowanie na pobyt stały lub czasowy dzieci, dla których sporządzono akt urodzenia,
17) rejestrowanie w systemie PESEL zmiany danych związanych z prowadzoną rejestracją stanu cywilnego, sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
18) dokonywanie unieważnień dowodów osobistych w związku z rejestracją zgonu oraz wymeldowanie osoby zmarłej.

Autor: Agata Bombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-24 11:15przez: Agata Bombik
Opublikowano:2016-03-24 14:54przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2021-06-02 14:42przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:11779

Rejestr zmian

  • [2021-06-02 14:42:36]Agata Bombikedycja strony
  • [2021-06-02 14:42:14]Agata Bombikedycja strony
  • [2016-03-24 11:15:21]Agata BombikUtworzenie strony

Banery/Logo