Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-03-04 ( Imieniny: Adrianny, Kazimierza)

Gmina Lyski - 2024

2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR. W.0050.51.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie: powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Lyski w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa „Parku zdrowia” wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach - etap 1

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0050.37.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0050.36.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r. - nabór II

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw oceny mozliwści partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 lutego 2024 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu, przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek na potrzeby Urzędu Gminy Lyski i jego pracowników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Gospodarki Wodno - Ściekowej, Melioracji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Biura Obsługi Klienta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.91.2021 Wójta Gminy Lyski z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-03 13:34przez:
Opublikowano:2024-01-03 14:02przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2024-02-28 13:42przez: Martyna Wacławczyk
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:776

Rejestr zmian

 • [2024-02-28 13:42:24]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-22 13:23:23]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-21 14:12:07]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-19 14:49:04]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-19 08:37:32]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-14 15:05:11]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-12 12:27:24]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-12 12:25:13]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-06 13:33:21]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-05 07:35:33]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-31 14:19:32]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-29 15:09:06]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-24 08:18:25]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-24 08:13:52]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-24 08:11:12]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-23 14:49:27]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:32:48]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:23:12]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:20:51]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:18:14]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-18 13:47:34]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 14:49:34]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 12:43:02]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 12:33:37]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 12:30:51]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-15 11:37:20]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-10 14:28:18]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:40:58]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:37:19]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:31:35]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:21:10]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:17:06]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-03 13:35:41]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzeń nr 1 - 4
 • [2024-01-03 13:33:32]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo