Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-17 ( Imieniny: Laury, Leszka)

Gmina Lyski - 2024

2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.125.2024 Wójta Gminy Lyski z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „20 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia jej trybu pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice– wyłożonego do publicznego wglądu od 22 marca 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., zbieranie uwag do 25 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Sumina – wyłożonego do publicznego wglądu od 22 marca 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., zbieranie uwag do 25 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 28 lipca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „20 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Karty informacyjnej zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z  dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zasad udzielania poleceń wyjazdu służbowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja dachu kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Anielskiej przy ul. Ligonia w Adamowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2024 r.
sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Renowacja kościoła parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Pstrążnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie Regulaminu odsprzedaży służbowych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 12 kwietnia 2024 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego tytułem objęcia udziałów w Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej "Zwonowice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji MDR Oficera w Gminie Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych (MDR)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.52.2024 Wójta Gminy Lyski z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.12.2024 Wójta Gminy Lyski z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Biura Obsługi Klienta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.62.2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.61.2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r. - nabór II

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 marca 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2024r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lyski oraz wyznaczenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Lyski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.196.2023 Wójta Gminy Lyski z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia Regulaminu X Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 6 marca 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 6 mara 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 4 marca 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 4 marca 2024 r.
w sprawie powołania Rady Artystycznej X Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR. W.0050.51.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie: powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Lyski w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa „Parku zdrowia” wraz z tężnią solankową oraz zagospodarowaniem terenu w Lyskach - etap 1

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0050.37.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0050.36.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r. - nabór II

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw oceny mozliwści partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 lutego 2024 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu, przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek na potrzeby Urzędu Gminy Lyski i jego pracowników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Gospodarki Wodno - Ściekowej, Melioracji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2024 WÓJTA GMINY LYSKI  z dnia 19 stycznia 2024 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Powstańców i Bogunickiej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Biura Obsługi Klienta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.91.2021 Wójta Gminy Lyski z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 5 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-03 13:34przez:
Opublikowano:2024-01-03 15:32przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2024-06-17 15:29przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:5078

Rejestr zmian

 • [2024-06-17 15:29:48]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzeń nr 141 i 142
 • [2024-06-14 14:55:06]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-06-07 09:23:04]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-05-24 11:41:00]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-05-23 14:35:29]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-05-16 15:02:28]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-05-14 14:58:39]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-05-08 16:10:05]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzeń nr W.0050.112.2024, W.0050.113.2024, W.0050.114.2024, W.0050.115.2024
 • [2024-05-06 15:07:34]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-05-06 14:37:53]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-19 10:45:52]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-18 12:03:36]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-18 11:55:35]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-15 08:30:02]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-11 14:53:31]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-10 14:32:23]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-04-10 07:26:44]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-29 10:50:27]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-29 10:35:14]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-29 09:39:46]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-28 07:44:04]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-26 12:21:47]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-25 09:50:20]Tomasz ZiomkaZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 25 marca 2024 r. oraz ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2024
 • [2024-03-22 15:00:06]Tomasz ZiomkaZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 marca 2024 r.
 • [2024-03-19 14:21:17]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-14 08:33:49]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-14 07:17:06]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-08 08:53:38]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-08 07:37:52]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-03-04 12:40:21]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-28 13:42:24]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-22 13:23:23]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-21 14:12:07]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-19 14:49:04]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-19 08:37:32]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-14 15:05:11]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-12 12:27:24]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-12 12:25:13]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-06 13:33:21]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-02-05 07:35:33]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-31 14:19:32]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-29 15:09:06]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-24 08:18:25]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-24 08:13:52]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-24 08:11:12]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-23 14:49:27]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:32:48]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:23:12]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:20:51]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-19 10:18:14]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-18 13:47:34]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 14:49:34]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 12:43:02]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 12:33:37]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-16 12:30:51]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-15 11:37:20]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-10 14:28:18]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:40:58]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:37:19]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:31:35]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:21:10]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-08 09:17:06]Martyna WacławczykEdycja strony
 • [2024-01-03 13:35:41]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzeń nr 1 - 4
 • [2024-01-03 13:33:32]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo