Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-25 ( Imieniny: Borysa, Magdy)

Gmina Lyski - 2012

2012

ZARZĄDZENIE NR W.0050.237.2012
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski i w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.236.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.235.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.234.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.233.2012
w sprawie upoważnienia pracowników do przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej obręb Pstrążna, działka 145/37

ZARZĄDZENIE NR W.0050.232.2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.231.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.230.2012
w sprawie powołania Zespołu ds. Uzgadniania Domkumentacji Projektowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.229.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.228.2012
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m2 mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ew. 62 oraz 281/63 obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.227.2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.226.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.225.2012
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.223.2012
w sprawie przekazania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę świąteczną z okazji Świąt Bożego Narodzenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.222.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZADZENIE NR W.0050.221.2012
w sprawie wyznaczenia z ramienia Gminy Lyski Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach do realizacji gminnych zadań z zakresu wspierania rodziny

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na rok 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.219.2012
 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.43.2011 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.218.2012
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.217.2012
w sprawie zmiany regulaminu pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.216.2012
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.215.2012
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.214.2012
 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.213.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.212.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.210.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.209.2012
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski oraz projektu uchwały WPF na lata 2013-2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.208.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 145/37, karta mapy 8, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.207.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.206.2012
w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy Lyski kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok

ZARZADZENIE NR W.0050.205.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2012
w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Lyski na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

ZARZADZENIE NR W.0050.203.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZADZENIE NR W.0050.202.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZADZENIE NR W.0050.201.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do ZSP Zwonowice w ramach programu Cyfrowa Szkoła

ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.198.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZADZENIE NR W.0050.197.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZADZENIE NR W.0050.196.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.195.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZADZENIE NR W.0050.194.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR w.0050.193.2012
w sprawie wprowadzenia Informatora dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.192.2012
w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.191.2012
w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2012
w sprawie prowadzenia Rejestru poświadczenia własnoręczności podpisu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.189.2012
w sprawie wprowadzenia rejestru referencji wystawianych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2012
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Patrycji Mrusek, P. Eweliny Teodorowicz, P. Dominiki Fojcik-Knura do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej obręb Adamowice, karta mapy 4 o nr ewidencyjnych działek 150, 151, 152, 153, 546/174

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie usługi Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy Lyski w sezonie 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n."WYKONANIE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LYSKI W SEZONIE 2012/2013"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do ZSP Zwonowice w ramach programu Cyfrowa Szkoła

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2012
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła

ZARZADZENIE NR W.0050.181.2012
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2012
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Zwonowicach Sp. z o. o.

ZARZADZENIE NR W.0050.179.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.177.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.176.2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2012
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2012
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk, P. Eweliny Teodorowicz, P. Ewelinę Sobeczko do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2012
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnych działek 150, 151, 152, 153, 546/174, karta mapy 4, obręb Adamowice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do ZSP Zwonowice w ramach programu Cyfrowa Szkoła

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do ZSP Zwonowice w ramach programu Cyfrowa Szkoła

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.137.2012 Wójta Gminy Lyski z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Zwonowicach Sp. z o. o.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2012
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2012 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2012
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w gminie Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2012
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu sportu i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2012
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2012
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2012
w sprawie zakładowego planu kont

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap III budowa chodnika w km 7+565 - 7+680

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeprowadzeniu rokowań na sprzedaz nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2012
w sprawie upoważnienia P. Patrycji Mrusek, P. Ewewliny Teodorowicz, P. Dominiki Fojcik-Knura do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej obręb Pstrążna, karta mapy 8 o nr ewidencyjnym działki 145/37

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2012
w sprawie upoważnienia P. Patrycji Mrusek, P. Eweliny Teodorowicz, P. Dominiki Fojcik-Knura do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej obręb Lyski, karta mapy 3 o nr ewidencyjnym działki 1382/46

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.152.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2012

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2012
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „Górny Śląsk - 2012" w Gminie LYSKI

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2012
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2012
w sprawie powołania Zespołu ds. Zamówień Publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2012
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk P. Patrycji Mrusek P. Dominiki Fojcik - Knura P. Mateusza Wardęga do przeprowadzenia II przetargu niograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m², mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2 obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2012
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2012
w sprawie prowadzenia Rejestru Porozumień w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2012
w sprawie prowadzenia Rejestru Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2012
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.W.0050.140.2012 Wójta Gminy Lyski ws. podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym niograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 145/37, karta mapy 8, obręb Pstrążna

ZARZADZENIE NR W.0050.139.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 1382/46, karta mapy 3, obręb Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2012
w sprawie wprowadzenia procedury umarzania należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2012
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Zwonowicach Sp. z o. o.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.101.2012 Wójta Gminy Lyski z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski i w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2012
w sprawie rejestru ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2012
w sprawie rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012-2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lyski w ramach projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lyski w ramach projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap III budowa chodnika w km 7+565 - 7+680"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2012
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2012
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m² mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnych działek 150, 151, 152, 153, 546/174 o łącznej powierzchni 0,5160 ha.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2012
w sprawie rejestru przebywania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2012
w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZADZENIE NR W.0050.118.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Magdaleny Tracz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR W.0050.115.2012
w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Aleksandry Mencel - Recław ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura Bywalca ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Patrycji Celejowskiej - Jordan ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 43,20 m² w budynku położonym na działce 62, karta mapy 2, obręb Pstrążna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2012
w sprawie wprowadzenia  "Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Lyski"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2012
w sprawie zatwierdzenia SIWZ  na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.107.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzmierz - etap III budowa chodnika w km 7 + 565 - 7 + 680

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2012/2013 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach

ZARZADZENIE NR W.0050.105.2012
w sprawie zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2012
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Lyski
Załącznik

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2012
w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie, naprawę i konserwację, przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2012
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Lyski i w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZADZENIE NR W.0050.98.2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 145/37, karta mapy 8, obręb Pstrążna o powierzchni 0,1333 ha

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ewidencyjnym działki 1382/43, karta mapy 3, obręb Lyski o powierzchni 0,0114 ha

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2012
w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 1.900.000,00zł"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2012
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZADZENIE NR W.0050.90.2012
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

ZARZADZENIE NR W.0050.89.2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia 2 konkursów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu " Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w gminach Lyski i Darkovice "

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydat na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2012
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza w zakresie ujętym w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lyski" i ustalenia regulaminu jej postępowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2012
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Zarządzenie nr W.0050.81.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.80.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.79.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. majora pilota
Antoniego Tomiczka w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2012
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Raszczyk, Pani Patrycji Mrusek, Pani Eweliny Teodorowicz, Pani Dominiki Fojcik do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym na działce 1232/80, karta mapy 1, obręb Zwonowice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2012
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Raszczyk, Pani Patrycji Mrusek, Pai Eweliny Teodorowicz, Pani Dominiki Fojcik do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Bogunice, karta mapy 1 o następujących nr ewidencyjnych działek: 71, 72 i 73

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Raszczyk, Pani Patrycji Mrusek, Pani Eweliny Teodorowicz, Pani Dominiki Fojcik do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Adamowicem karta may 4 o nr ewidencyjnych działek 1315/124 i 1321/124 o łącznej powierzchni 0,1003 ha

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2012
w sprawie planowania organizacji roku szkolnego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lyski

ZARZADZENIE NR W.0050.72.2012
w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy Lyski metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu podatkowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR  W.0050.70.2012
w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszknaiowego zasobu Gminy Lyski w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 1.900.000,00 zł”

Zarządzenie nr W.0050.68.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej w wysokości 1.900.000,00zł"

Zarządzenie nr W.0050.67.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na działalność rolniczą na okres do trzech lat

Zarzadzenie nr W.0050.66.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na działalność rolniczą na okres do trzech lat

Zarządzenie nr W.0050.65.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na działalność rolniczą na okres do trzech lat

Zarządzenie nr W.0050.64.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na działalność rolniczą na okres do trzech lat

Zarządzenie nr W.0050.63.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na działalność rolniczą na okres do trzech lat

Zarządzenie nr W.0050.62.2012
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty Raszczyk P. Eweliny Sobeczko P. Eweliny Teodorowicz P. Patrycji Mrusek do przeprowadzenia I Przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m², mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, Km 2, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W.0050.61.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 35,45 m² w budynku położonym na działce nr 62, karta mapy 2, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W. 0050.60.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 46,79 m² w budynku położonym na działce nr 178/6, karta mapy 7, obręb Pstrążna

Zarządzenie nr W.0050.59.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach odc. "A-B" km 0+180 - 0+540

Zarządzenie nr W.0050.58.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieogrniczonego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach odc. "A-B" km 0+180 - 0+540"

Zarządzenie nr W.0050.57.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarzadzenie nr W.0050.56.2012
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.55.2012
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2012
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2012
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.49.2012
w sprawie zasad podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.48.2012
w sprawie ustalenia regulaminu "PONE" na terenie Gminy Lyski i powołania komisji weryfikującej wnioski o włączenie do Programu

Zarządzenie nr W.0050.47.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.46.2012
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Bogunice, karta mapy 1 o nr ewidencyjnych 71, 72 i 73

Zarządzenie nr W.0050.45.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.44.2012
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym na działce 1232/80, karta mapy 1, obręb Zwonowice

Zarządzenie nr W.0050.43.2012
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Adamowice, karta mapy 4 o nr ewidencyjnych działek 1315/124 i 1321/124

Zarządzenie nr W.0050.42.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji zabezpieczonych rzeczy

Zarządzenie nr W.0050.41.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarządzenie nr W.0050.40.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok

Zarzadzenie nr W.0050.39.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr W.0050.38.2012
w sprawie konsultacji projektu uchwały
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.37.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 29,62 m² w budynku położonym na działce nr 1368/131, karta mapy 3, obręb Lyski
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.36.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok
Załącznik

Zarzadzenie nr W.0050.35.2012
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m² mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.34.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.33.2012
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr W.0050.32.2012
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

Zarządzenie nr W.0050.31.2012
w sprawie zatwierdzenia projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski w 2012 roku
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.30.2012
w sprawie przygotowywania materiałów na posiedzenia Rady Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.29.2012
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych

Zarzadzenie nr W.0050.28.2012
w sprawie zmian składu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr W.0050.27.2012
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr W.0050.26.2012
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie nr W.0050.25.2012
w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wczasów dla pracowników w 2012 r.

Zarządzenie nr W.0050.24.2012
w sprawie konsultacji projektów uchwał
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie nr W.0050.23.2012
w sprawie zaakceptowania sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.22.2012
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych w konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji niniejszego zadania na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr W.0050.21.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie nr W.0050.20.2012
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła

Zarzadzanie nr W.0050.19.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ulicy Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.18.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ulicy Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach"

Zarządzenie nr W.0050.17.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Suminie
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.16.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieogrniczonego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Suminie"

Zarządzenie nr W.0050.15.2012
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012
załącznik

Zarządzenie nr W.0050.14.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.13.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2012

Zarządzenie nr W.0050.12.2012
w sprawie szczegółowego określenia zadań oraz zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Lyski na zadania publiczne realizowane w roku 2012
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.11.2012
w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła

Zarządzenie nr W.0050.10.2012
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lyski, oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr W.0050.8.2012
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.7.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieogrniczonego na zadanie "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi"

Zarządzenie nr W.0050.6.2012
w sprawie powołania Zespołu ds.Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie nr W.0050.5.2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2012 rok
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie nr W.0050.4.2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2012-2023
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.3.2012
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

Zarządzenie nr W.0050.2.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego o powierzchni 36,80 m² przeznaczonego do najmu mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63, km 2, obręb Pstrążna
Załącznik

Zarządzenie nr W.0050.1.2012
w sprawie upoważnienia P. Dominiki Fojcik, P. Eweliny Sobeczko, P. Eweliny Teodorowicz, P. Patrycji Mrusek do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 989/110, km. 4 dod. 1, obręb Sumina

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:00przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 11:46przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2019-08-07 13:57przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:18857

Rejestr zmian

  • [2019-08-07 13:57:03]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-11 11:29:42]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-02-12 09:43:53]Agata BombikEdycja treści

Banery/Logo