Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-17 ( Imieniny: Laury, Leszka)

Gmina Lyski - 2019

2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.244.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.243.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.242.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.241.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.240.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji działań wynikających z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego załącznik do Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie  poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.239.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.238.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.237.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.236.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.235.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.234.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia NR W.0050.117.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i przyznawania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE NR W.0050.233.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.232.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.231.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VIII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.230.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.229.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji dla oceny ofert w naborze Partnerów projektu pn. „Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski” oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.228.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.227.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.226.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych Gminy Lyski w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji procesów technologicznych oczyszczalni; zadanie nr 2: Dostawa, montaż i uruchomienie rozdrabniacza frezowego (maceratora); zadanie nr 3: Modernizacja stacji odwadniania osadu w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.223.2019 z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.222.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2020 - 2031

ZARZĄDZENIE NR W.0050.221.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.220.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.219.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.218.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru Partnerów projektu pn. „Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.217.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.216.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.215.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.214.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.213.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu Zamawiającego oraz z gruntów gminnych stanowiących własność Zamawiającego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.212.2019 z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2019 z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „Jak walczymy ze smogiem” oraz wprowadzenia jego regulaminu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.210.2019 z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.209.2019 z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.208.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR W.0050.207.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.206.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.205.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2019 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.203.2019 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.202.2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2019 z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.198.2019 z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.197.2019 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.196.2019 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.195.2019 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.194.2019 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie gminy Lyski, objętych ograniczeniami ruchu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.193.2019 z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.192.2019 z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.191.2019 z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2019 z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.189.2019 z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.188.2019 z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.187.2019 z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego oraz Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.186.2019 z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.166.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu biegu "LYSECKA PIĄTKA 2019"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.183.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR W.0050.182.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.181.2019 z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.180.2019 z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2019 z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.178.2019 z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.177.2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.176.2019 z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.175.2019 z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2019 z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2019 z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.140.2019 Wójta Gminy Lyski z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2019 z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2019 z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
sprawie wprowadzenia i stosowania przez Gminę Lyski oraz jednostki organizacyjne Gminy Lyski jednolitych zasad w transakcji sprzedaży niepodlegającej podatkowi VAT w ramach scentralizowanego systemu rozliczeń VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.166.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu biegu "LYSECKA PIĄTKA 2019"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019 – etap II

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr W.0050.161.2019 Wójta Gminy Lyski w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z drogami gminnymi w miejscowości Żytna – etap V końcowy na odcinku od km 3+765,56 do km 3+939,86 oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 3 + 765,56 do km 4+318,62.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty ryczałtowej za dostawę ciepła do lokali mieszkalnych wchodzących w sklad mieszaniowego zasobu gminy Lyski (wyposażonych w instalację c.o.)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty ryczałtowej za odbiór ścieków z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lyski (nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji bytowej)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie Rejestru referencji i poświadczeń wystawionych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Lyski oraz innych budynkach stanowiących własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacji elektronicznych nośników danych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie E-aktywni mieszkańcy Gminy Lyski”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach; zadanie nr 2: przebudowa ul. Szkolnej w Bogunicach; zadanie nr 3: wykonanie nakładki asfaltowej na drodze bocznej ulicy Wyzwolenia w Pstrążnej; zadanie nr 4: wykonanie nakładki na ul. Łąkowej w Pstrążnej; zadanie nr 5: przebudowa odcinka ul. Sportowej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Buła ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Hałacz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Szewczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Hajok ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2019 z dnia 12 czerwcaa 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.104.2019 Wójta Gminy Lyski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu akcji pn. "Papier dasz - Drzewko masz."

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i przyznawania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2019 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie powołania Jury II Dzimierskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2019 z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Dzimierzu z dostosowaniem do programu "Maluch +"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2019 z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lyski do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2019 z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do uzgadniania usytuowania projektowanych na terenie gminy Lyski sieci uzbrojenia terenu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2019 z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lyski w dniu 7 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2019 z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu Dzimierskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu akcji pn. "Papier dasz " Drzewko masz"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2019 z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonegona wysokość miesięcznego czynszu najmu budynku mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski o powierzchni powyżej 80 m2

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu rajdów rowerowych organizowanych przez Urząd Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Infrastruktury drogowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Nr W.0050.137.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych - zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ćwiczenia obronnego pk. "RUDA 2019"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.40.2019 Wójta Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Jury VII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Informatora dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunlanego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ćwiczenia obronnego pk. „RUDA 2019”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2019 z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2019 z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2019 z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 2 000 000,00 zł

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2019 z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2019 z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.14.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu VII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2019 z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa wodociągu Raszczyce ul. Rudzka i Szkolna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2019 z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2019 z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie identyfikacji wizualnej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.43.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Lyseckiego Maratonu MTB (rowery górskie)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa budynku gminnego w Lyskach w ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2019 z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2019 z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w ustaleniach polityki (zasadach) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizacje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Nr W.0050.138.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Nr W.0050.221.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych - zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Lyseckiego Maratonu MTB (rowery górskie)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr W.0050.238.2015 Wójta Gminy Lyski z dnia 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Kadr w Służbach Komunalnych Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2019 z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont drogi gminnej ulicy Szkolnej w Bogunicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie kreślenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Inspektor Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej w ramach projektu „Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001243

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa 54 słupów oświetleniowych solarnych i hybrydowych w ramach projektu „Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Budowa wodociągu ul. Kamionki w Lyskach" oraz "Budowa wodociągu ul. Grabówki w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Infrastruktury Drogowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Inspektor ds. Promocji Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Strażnik Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie obowiązków związanych z dochodzeniem równowartości kwoty 40 Euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

Autor: Tomasz Ziomka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-03 13:46przez: Tomasz Ziomka
Opublikowano:2019-01-03 11:41przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2019-12-31 11:29przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:56751

Rejestr zmian

 • [2019-12-31 11:29:30]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-23 10:52:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-23 10:47:26]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-23 09:53:33]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-17 08:03:51]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-13 14:59:50]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-12 07:03:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-05 07:18:35]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-03 07:32:08]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-21 12:56:06]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-20 14:48:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-19 07:54:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-18 13:16:43]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-13 14:46:06]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-13 14:40:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-13 13:48:16]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-12 11:21:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-08 14:52:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-07 11:54:01]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-07 11:41:08]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-05 12:57:11]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-05 12:54:25]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-28 13:54:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-28 13:54:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-28 13:49:58]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-22 08:49:58]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-21 11:11:52]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-09 14:02:11]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-01 09:30:38]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-01 08:31:35]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-20 07:19:49]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-13 07:36:54]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-11 07:43:51]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-11 07:11:36]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-09 11:55:37]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-05 07:25:43]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-27 12:51:22]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-08 13:26:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-30 13:23:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-26 07:26:44]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-24 13:21:45]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-24 13:18:54]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-24 13:15:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-22 09:25:53]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-12 14:32:55]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-12 14:20:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-09 08:49:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-04 08:29:37]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-04 08:17:26]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-02 07:55:52]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-19 13:11:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-19 12:53:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-17 09:25:58]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-17 09:23:41]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-17 09:20:03]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-12 11:52:17]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-07 13:13:47]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-06 14:25:20]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-29 07:28:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-24 08:07:37]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-21 11:53:07]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-17 12:52:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-13 12:18:40]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-30 09:27:40]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-26 08:51:43]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-26 08:35:56]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-19 14:35:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-16 12:27:49]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-10 13:02:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-10 12:42:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-10 12:26:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-28 13:39:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-28 09:16:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-28 09:10:11]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-28 08:33:19]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-28 08:30:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-19 07:01:09]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-19 07:00:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-19 06:59:23]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-19 06:56:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-19 06:53:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-18 15:29:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-18 12:31:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-18 12:27:25]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-18 10:35:01]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-18 10:18:46]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-28 11:55:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-28 11:37:25]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-25 10:55:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-05 13:03:16]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-05 12:38:14]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-15 13:37:48]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-15 13:13:38]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-15 13:07:24]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-11 11:47:14]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-11 11:39:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-11 09:35:51]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-03 13:44:19]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo