Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-06-17 ( Imieniny: Laury, Leszka)

Gmina Lyski - Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Książka kontroli

2011 r.

L.p.

Organ
kontrolujący

Czas
trwania
czynności
kontrolnych

Zakres kontroli
1. Wojewoda Śląski 08.03-14.03.2011 Przyjmowanie skarg i wniosków oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej

 

2010 r.

L.p. Organ kontrolujący

Czas trwania
czynności
kontrolnych

Zakres kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 17.05- 18.05.2010 Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr. WND-POKL.09.05.00-24-076/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2004-2013
2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

02.07-
30.07.2010

Kompleksowa kontrola zadań realizowanych w 2009 roku dofinansowanych z budżetu Województwa Śląskiego.
3 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 15.12.2010- 25.01.2011 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej


2009 r.

L.p.

Organ konrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

1

Starostwo Powiatowe w Rybniku 28.05.-28.05.2009

1. Kontrola z realizacji zadań  Obronności Cywilnej

2 WIOŚ Katowice 26.08.2009 1. Kontrola w sprawie mogielnika z przeterminowanymi środkami ochrony roślin w Raszczycach

 

2008 r.

L.p.

Organ konrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rybniku 04.07.-17.07.2008

1. Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek.

2. Kontrola uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacania tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Kontrola prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Kontrola wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

2

Archiwum Państwowe oddział w Raciborzu 05.09.-05.09.2008 Kontrola archiwum Urzędu Gminy.

 

2007 r. 

L.p.

Organ konrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

1

Wojewoda Śląski 16.05.-16.05.2007 Wykonywanie niektórych zadań z dziedziny obronności państwa.

2

Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Opolu 14.09.-14.09.2007 Kontrola nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
3 Państwowa Inspekcja Pracy 05.12.-05.12.2007 Ocena stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

2006 r.

L.p.

Organ konrolujący

Czas trwania czynności kontrolnych

Zakres kontroli

1

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 09.01.-15.03.2006 Powiązania budżetu gminy  z budżetem państwa.

2

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 1-3.08.2006 Kontrola doraźna sprawdzająca w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych.
3 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 9.08.-15.09.2006 Kontrola kompleksowej godpodarki finansowej.
4 Wojewoda Śląski 16.10.-15.11.2006 Kontrola wykorzystania i rozliczenia środków finansowych Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Śląskiego w latach 2005-2006.
5 Wojewoda Śląski 20.10.2006 Kontrola wykorzystania i rozliczenia środków finansowych Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Śląskiego w latach 2005-2006.

 

2005 r.

L.p. Organ konrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli

1

KM PSP Rybnik 25.01.2005 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji.

2

UKS Katowice 4-11.02.2005 Programowość klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w programie "Sapard" w ramach projektu Nr 731-120002/02 i Nr 732-1200012/02 w okresie od 1.01.2003 do 30.09.2004 r
3 Krajowe Biuro Wyborcze 05.05.2005 Inspekcja rejestru wyborców.
4 Śląski Urząd Wojewódzki WZK 09.12.2005 Kontrola prolemowa w zakresie państwowych rezerw mobilizacyjnych agregatów prądotwórczych.
5 Archiwum Państwowe 21.12.2005 Archiwum zakładowe oraz archiwum USC.

 

2004 r.

L.p. Organ konrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli

1

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 28.04.2004 Kontrola problemowa wniosku z programu SAPARD.

2

Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 18.04.2004 Kontrola doraźna w zakresie sposobu realizacji przez Straż Gminną w Lyskach obowiązku przekazywania Policji informacji o sprawach wykroczeń, które podlegają wpisowi do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

Udostępnianie protokołów kontrolii odbywa się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 15:10przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-03-30 08:56przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:21511

Rejestr zmian

  • [2016-03-30 08:56:48]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-30 07:41:26]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-30 07:41:01]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-30 07:40:23]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-30 07:37:56]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-30 07:36:04]Karol MichtaEdycja strony
  • [2016-02-10 15:10:15]Karol MichtaUtworzenie strony

Banery/Logo