Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-02-04 ( Imieniny: Andrzeja, Mariusza)

Gmina Lyski - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej

mgr Ewelina Sobeczko
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
I piętro Urzędu Gminy pokój nr 17
tel. 32 4300051 wew. 117

Do zadań Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i GospodarkiLokalowej należy w szczególności:
1) Nadzór i organizacja pracy Referatu;
2) Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez bezpośredniopodległe stanowiska pracy;
3) Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Referatu;
4) Dekretacja korespondencji Referatu;
5) Współudział przy opracowywaniu i realizacji planów finansowych objętych częścią budżetu dla Referatu;
6) Współudział przy przygotowywaniu projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;
7) Potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
8) Udział w sesjach Rady Gminy wg uznania Wójta bądź Sekretarza Gminy;
9) Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań;
10) Nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski Radnych;
11) Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie kontroli zarządczej, a w szczególności: nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych w Referacie;
12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i GospodarkiLokalowej podlegają bezpośrednio następujące stanowiska:
1)Stanowisko ds. Ochrony Środowiska;
2)Stanowisko ds. Ochrony Przyrody;
3)Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt;
4)Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami;
5)Stanowisko ds. Utrzymania Czystości i Porządku;
6)Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Łowiectwa;
7)Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami;
8)Stanowisko ds. Ewidencji Miejsc Pamięci;
9)Stanowisko ds. Gospodarki Lokalowej;
10)Stanowisko ds. Zarządzania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-07 09:08przez: abombik
Opublikowano:2016-03-07 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2019-10-23 13:35przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:11262

Rejestr zmian

  • [2019-10-23 13:35:06]Agata BombikEdycja strony
  • [2019-10-23 13:24:39]Agata BombikEdycja strony
  • [2019-02-19 15:02:16]Agata BombikEdycja strony
  • [2019-02-19 14:40:04]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-09-07 07:51:56]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-23 11:45:00]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-17 14:09:35]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-07 09:06:44]Agata WyczyszczokEdycja strony

Banery/Logo