Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2001

2001

Uchwała nr XLIII/61/2001
w sprawie opłaty za przyjmowanie ścieków komunalnych

Uchwała nr XLIII/60/2001
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r.

Uchwała nr XLIII/59/2001
w sprawie budżetu gminy Lyski na 2002r.

Uchwała nr XLIII/58/2001
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2002 r..

Uchwała nr XLII/57/2001
w sprawie opinii dotyczącej zamiany gruntów

Uchwała nr XLII/56/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r.

Uchwała nr XLII/55/2001
w sprawie utworzenia stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i Aglomeracji Rybnickiej

Uchwała nr XLI/54/2001
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/156/34/97 z dnia 3 października 1997 r.

Uchwała nr XLI/53/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r.

Uchwała nr XLI/52/2001
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2002

Uchwała nr XLI/51/2001
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała nr XLI/50/2001
w sprawie zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała nr XL/49/2001
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych obręb BOGUNICE, ul. Lysecka

Uchwała nr XL/48/2001
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych obręb ADAMOWICE, ul. Polna

Uchwała nr XL/47/2001
w sprawie utworzenia środków specjalnych dla placówek oświatowych, będących jednostkami budżetowymi, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Lyski.

Uchwała nr XL/46/2001
w sprawie określenia polityki przestrzennej gminy Lyski

Uchwała nr XL/45/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r.

Uchwała nr XL/44/2001
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

Uchwała nr XL/42/2001
w sprawie stałej opłaty dziennej za surowiec użyty do przygotowania posiłków w przedszkolach

Uchwała nr XL/41/2001
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

Uchwała nr XL/40/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r.

Uchwała nr XL/39/2001
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lyski lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Lyskach przy ul. Bogunickiei l

Uchwała nr XL/38/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 r.

Uchwała nr XXXVIX/37/2001
w sprawie przystąpienia do konkursu „Małe Projekty Infrastrukturalne" w ramach programu PHARE ESC 2000.

Uchwała nr XXXVIII/36/2001
w sprawie przekazania skargi właściwemu organowi.

Uchwała nr XXXVIII/35/2001
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej ,o nr 318/17, położonej obręb ZWONOWICE, KM.3, o pow. 212 m2

Uchwała nr XXXVIII/34/2001
w sprawienabycia nieruchomości przez Gminę Lyski na rzecz mienia gminnego

Uchwała nr XXXVIII/33/2001
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lyski na rzecz mienia gminnego

Uchwała nr XXXVIII/32/2001
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lyski lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Lyskach przy ul. Bogunickiei l

Uchwała nr XXXVIII/31/2001
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Lyski liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożywania w miejscu sprzedaży

Uchwała nr XXXVIII/30/2001
w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała nr XXXVIII/29/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 rok

Uchwała nr XXXVIII/28/2001
w sprawie zmiany Statutu Gminy

Uchwała nr XXXVIII/28/2001
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2001 r.

Uchwała nr XXXVII/27/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 rok

Uchwała nr XXXVII/26/2001
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr XXXVII/25/2001
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych obręb Zwonowice

Uchwała nr XXXVII/24/2001
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lyski na rzecz mienia gminnego

Uchwała nr XXXVII/23/2001
w sprawie powołania i składu komisji konkursowych oraz określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołów szkolno - przedszkolnych w: Adamowicach, Lyskach, Pstrążnej i Zwonowicach

Uchwała nr XXXVI/22/2001
w sprawie założenia Zespołu szkolno - przedszkolnego w Zwonowicach

Uchwała nr XXXVI/21/2001
w sprawie założenia Zespołu szkolno - przedszkolnego w Pstrążnej

Uchwała nr XXXVI/20/2001
w sprawie założenia Zespołu szkolno - przedszkolnego w Lyskach

Uchwała nr XXXVI/19/2001
w sprawie założenia Zespołu szkolno - przedszkolnego w Adamowicach

Uchwała nr XXXVI/18/2001
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Adamowicach

Uchwała nr XXXVI/17/2001
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr XXXVI/16/2001
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr XXXVI/15/2001
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała nr XXXVI/14/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 rok

Uchwała nr XXXVI/13/2001
w sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska zawartego w uchwale nr XXV/169/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Rady Gminy w Chełmie Śl.

Uchwała nr XXXV/12/2001
w sprawie modernizacji dróg

Uchwała nr XXXV/11/2001 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

Uchwała nr XXXV/10/2001
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała nr XXXV/9/2001
w sprawie opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

Uchwała nr XXXV/8/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 rok

Uchwała nr XXXIV/7/2001
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych obręb Adamowice

Uchwała nr XXXIV/6/2001
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Zwonowice

Uchwała nr XXXIV/5/2001
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lyski

Uchwała nr XXXIV/4/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 rok

Uchwała nr XXXIV/3/2001
w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz za wynajem lokali socjalnych na terenie gminy Lyski

Uchwała nr XXXIV/2/2001
w sprawie zmian budżetu gminy na 2001 rok

Uchwała nr XXXIII/1/2001
w sprawie zmiany uchwąły dotyczącej wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Autor: bfajkis

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-16 12:36przez: bfajkis
Opublikowano:2016-02-16 12:03przez: Beata Fajkis
Zmodyfikowano:2016-03-22 09:29przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:18943

Rejestr zmian

  • [2016-03-22 09:29:33]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-03-22 07:43:47]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-03-22 07:06:05]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-03-21 15:45:08]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-03-21 15:03:35]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-03-21 13:17:58]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-02-16 12:41:36]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-02-16 12:38:30]Beata FajkisEdycja strony
  • [2016-02-16 12:33:23]Beata FajkisUtworzenie strony

Banery/Logo