Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - 2003

2003

Uchwała Nr XVII/73/2003
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XVII/72/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XVI/71/2003
w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczenie środków finansowych na finansowanie w 2004 roku remontu oraz wyposażenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lyskach i Gimnazjum w Lyskach w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich .

Uchwała Nr XVI/70/2003
w sprawie taryfy za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Uchwała Nr XVI/69/2003
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

Uchwała Nr XVI/68/2003
w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Poradni Ginekologicznej i Poradni Pediatrycznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lyskach.

Uchwała Nr XVI/67/2003
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnej oodział terenowy w Opolu na rzecz mienia Gminy Lyski nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, położonych obręb Dzsimierz i obręb Lyski

Uchwała Nr XVI/66/2003    
w sprawie nabycia przez Gminę Lyski nieodpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej obręb Sumina oraz nabycia przez Gminę Lyski odpłatnie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Sumina

Uchwała Nr XVI/65/2003
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Uchwała Nr XVI/64/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XVI/63/2003
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004.

Uchwała Nr XVI/62/2003
w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała Nr XV/61/2003
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi.

Uchwała Nr XV/60/2003
w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Uchwała Nr XV/59/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XV/58/2003  
w sprawie przejęcia odpłatnie nieruchomości gruntowej , niezabudowanej, położonej obręb Zwonowice

Uchwała Nr XV/57/2003  
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położpnej obręb Lyski

Uchwała Nr XIV/56/2003
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na
„Wykonanie ekspertyzy na temat warunków hydrogeologicznych obszaru ujęć wód podziemnych w Adamowicach ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania wydobycia kruszywa naturalnego" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2004 w wysokości 28.000,00 zł.

Uchwała Nr XIV/55/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIII/ 54/2003  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała Nr XIII/53/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIII/52/2003  
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr XIII/51/2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położpnej obręb Zwonowice

Uchwała Nr XIII/50/2003  
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położpnej obręb Dzimierz

Uchwała Nr XII/49/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XII/48/2003
w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004r. i w 2005 r. inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Uchwała Nr XI/47/2003
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lyskach

Uchwała Nr XI/46/2003
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski.

Uchwała Nr XI/45/2003
w sprawie Statutu Gminy Lyski.

Uchwała Nr XI/44/2003
w sprawie zmiany uchwały dot. podatków i opłat lokalnych

Uchwała Nr XI/43/2003
w sprawie powołania zespołu opiniującego.

Uchwała Nr XI/42/2003  
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Lyski nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej obręb Lyski

Uchwała Nr X/41/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr X/40/2003
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

Uchwała Nr IX/39/2003    
w sprawie zamiany gruntów

Uchwała Nr IX/38/2003
w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lyski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Uchwała Nr VIII/37/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VIII/36/2003
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 r.

Uchwała Nr VIII/35/2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej - obręb Dzimierz

Uchwała Nr VIII/34/2003
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej - obręb Lyski

Uchwała Nr VIII/33/2003
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Uchwała Nr VIII/32/2003
w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa kanalizacji sanitarnej „Sumina - Gaszowice" zad.2 część l z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Uchwała Nr VIII/31/2003
w sprawie Statutu Gminy Lyski

Uchwała Nr VIII/30/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Żytna

Uchwała Nr VIII/29/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Zwonowice

Uchwała Nr VIII/28/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Sumina

Uchwała Nr VIII/27/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Raszczyce

Uchwała Nr VIII/26/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Pstrążna

Uchwała Nr VIII/25/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Nowa Wieś

Uchwała Nr VIII/24/2003
w sprawieu chwalenia Statutu sołectwa Lyski

Uchwała Nr VIII/23/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Dzimierz.

Uchwała Nr VIII/22/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bogunice.

Uchwała Nr VIII/21/2003
w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Adamowice.

Uchwała Nr VIII/20/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VIII/19/2003
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2002 r.

Uchwała Nr VIII/18/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VIII/17/2003
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski.

Uchwała Nr VII/16/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VII/15/2003
w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lyski przy udziale środków SAPARD.

Uchwała Nr VI/14/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VI/13/2003
w sprawie finansowania zadań z zakresu programu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Lyski przy udziale środków SAPARD.

Uchwała Nr VI/12/2003
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lyski.

Uchwała Nr VI/11/2003
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/10/2003
w sprawie przyjęcia 4 letniego planu budowy i remontów dróg w Gminie Lyski

Uchwała Nr V/9/2003
w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o wskazanie inwestycji do przedstawienia wniosku w ramach programu SAPARD.

Uchwała Nr V/8/2003
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu

Uchwała Nr V/7/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy

Uchwała Nr V/6/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr V/5/2003
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski" i zaciągnięcie zobowiązania na rok 2004 w wysokości 20.000,00 zł.

Uchwała Nr IV/4/2003
w sprawie skargi Pana Romana Pięła zam. 44-285 Pogrzebień ul. Wiejska 24 na działalność Wójta Gminy Lyski dot. wycinki drzew

Uchwała Nr IV/3/2003
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr IV/2/2003
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na zadanie „Budowa studni głębinowej w Lyskach" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2004 w wysokości 120.000,00zł.

Uchwała Nr IV/1/2003
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lyski do udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Zwonowicach" i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2004 w wysokości 95.000,00zł.

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-17 08:39przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-17 12:01przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2016-02-26 12:49przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:13859

Rejestr zmian

  • [2016-02-26 12:49:13]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-26 12:07:19]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-26 09:58:10]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-26 09:56:38]Agata WyczyszczokEdycja strony
  • [2016-02-17 08:35:57]Joanna DudekUtworzenie strony

Banery/Logo