Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Gmina Lyski - Remont dachu na budynku OSP Sumina

Remont dachu na budynku OSP Sumina

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie

„Remont dachu na budynku OSP Sumina”, położonego w Suminie, przy ul. Rybnickiej 25C na działce nr 1103/137

 Prace w zakresie ww. zadania

 1. organizacja placu budowy tj. zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
 2. wymianę pokrycia dachowego – rozbiórka istniejącego pokrycia z płyt falistych bitumicznych (ondulina) wraz z łaceniem i warstwą papy termozgrzewalnej; naprawa warstwy konstrukcyjnej (wypełnienie ewentualnych otworów betonem), wykonanie nowego pokrycia z warstwy styropapy EPS100 jednostronnie laminowanej gr. 20 cm (max. λ=0,035) i jednej warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej,
 3. kompleksowy remont murków attykowych – ocieplenie styropianem EPS 100 gr. 5 cm, obróbka papą podkładową i nawierzchniową termozgrzewalną oraz obróbka z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
 4. wymiana orynnowania – rynny i rury spustowe z PCV,
 5. montaż systemowego wyłazu dachowego o wym. 80x80 cm (wyłaz o podstawie z laminatu poliestrowego fabrycznie ocieplony, pokrycie z poliwęglanu wielokomorowego, wyposażony w niezbędne okucia, klamkę z zamkiem na klucz) wraz z przebiciem otworu w warstwie konstrukcyjnej dachu (płyty korytkowe),
 6. wymiana instalacji odgromowej w poziomie dachu i ścian (do bednarki) wraz z pomiarem powykonawczym instalacji,
 7. przemurowanie w poziomie dachu komina spalinowego (cegła klinkierowa pełna), wraz z połączeniem dwóch przewodów w poziomie piwnicy.
 8. wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją,
 9. wywiezienie złomu do skupu (pozyskane środki należy wpłacić na konto Zamawiającego),
 10. uporządkowanie terenu robót.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia o

 1. posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowaniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,
 4. znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 Informacja o wizji lokalnej

dnia 09.03.2018 w godz. 10.00-12.00 przy budynku OSP Sumina ul. Rybnicka 25 C odbędzie się wizja lokalna, w celu zapoznania się ze specyfiką i wielkością zamierzenia ujętego w ogłoszeniu.

 Termin wykonania zamówienia 30.05.2018 r.

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 3 na parterze) do dnia 16.03.2018 r. do godz. 9.00. Termin otwarcia ofert 16.03.2018 r. godz. 9.15.

 Opis sposobu przygotowania oferty

 1. ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
 2. opakowanie oferty winno zostać opatrzone nazwą zadania tj.: „Oferta na wykonanie remontu dachu na budynku OSP Sumina” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 16.03.2018 r. godz. 9.00”.

 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty - najniższa cena brutto.

 Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. (32) 43 00 051 wew. 116 lub w biurze nr 3.

 Wymagane dokumenty

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

 Załączniki

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy
 3. Przedmiar robót
 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Autor: Krzysztof Miera

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-02 07:35przez: Krzysztof Miera
Opublikowano:2018-03-02 00:00przez: Krzysztof Miera
Zmodyfikowano:2018-03-16 09:49przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:3850

Rejestr zmian

 • [2018-03-16 09:49:47]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 09:56:58]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 09:56:38]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 09:51:40]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 09:54:50]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:11:12]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:10:31]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:09:39]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:09:25]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:06:32]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:06:08]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:05:57]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:04:53]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:03:46]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 08:03:03]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:50:45]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:50:11]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:43:27]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:40:29]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:37:55]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:37:24]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:37:16]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:35:27]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2018-03-02 07:27:48]Krzysztof MieraUtworzenie strony

Banery/Logo