Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-03-20 ( Imieniny: Joachima, Kiry)

Gmina Lyski - Terminy i tematy poruszane na najbliższych posiedzeniach komisji

Terminy i tematy poruszane na najbliższych posiedzeniach komisji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym wizerunku, podczas komisji Rady Gminy

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski - 08.02.2023

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lyski

 

OGŁOSZENIE

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Lyski, które odbędzie się

w dniu 20 lutego 2023 r. godz. 15.00 w sali OSP Lyski (obok budynku Urzędu Gminy Lyski)

z następującym porządkiem obrad:

1. Działalność Ludowych Klubów Sportowych.
2. Informacja dotycząca funkcjonowania boiska „ORLIK”
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok oraz określenie kierunków działań na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 1),
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2023 rok (nr 2),
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039,
4/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gaszowice, dotyczącego powierzenia Gminie Lyski realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny oddział Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Gaszowice,
5/ ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach,
6/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
7/ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
8/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
9/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2023,
10/ ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lyski.
5. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 

                                                                                                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                                                                                                              Rady Gminy Lyski
                                                                                                                                                                                             /-/ Stanisław Hałacz

 

Autor: Małgorzata Duda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-11-26 10:08przez: Małgorzata Duda
Opublikowano:2018-11-26 10:42przez: Małgorzata Duda
Zmodyfikowano:2023-03-17 10:41przez: Małgorzata Duda
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:29367

Rejestr zmian

 • [2023-03-17 10:41:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:32:07]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:30:57]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:19:35]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:18:19]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:17:08]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:16:34]Małgorzata Dudaedycja
 • [2023-03-07 11:14:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:12:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:11:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-03-07 11:08:53]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-16 14:09:50]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-15 10:29:58]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-13 10:52:51]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-13 10:50:28]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-13 10:49:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-02-01 11:56:40]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-01-31 07:57:59]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-01-23 16:01:47]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-01-23 15:24:33]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-01-23 09:59:28]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2023-01-02 14:51:22]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-22 11:07:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-22 11:06:25]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-22 08:05:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-14 11:29:33]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-12 14:27:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-12-12 13:30:30]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-25 08:58:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-24 14:50:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-22 10:14:32]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-21 13:09:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-11-21 12:57:27]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-10-20 14:54:17]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-10-17 14:55:27]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-26 17:14:48]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-22 12:12:56]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-22 12:09:55]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-16 10:29:02]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-09-08 11:32:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-22 15:52:13]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-22 15:50:29]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-22 15:49:43]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-22 15:20:28]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-17 13:29:21]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-08-16 13:40:17]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 08:31:06]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-23 08:27:11]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-06-13 15:45:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-23 11:35:04]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-16 14:30:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-13 10:11:27]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-05-04 14:07:59]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-26 10:56:25]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-21 14:12:21]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-21 14:07:26]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-19 13:47:33]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-13 13:55:43]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-13 13:48:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-11 12:35:58]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-11 12:35:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-04-01 08:50:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-28 17:43:10]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-24 11:59:59]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-22 13:51:58]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-03-01 07:45:03]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-21 14:27:51]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-21 14:04:34]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-02-03 10:37:44]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-20 13:44:36]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-20 13:43:02]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-18 11:28:07]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-11 12:22:46]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2022-01-04 13:11:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-12-20 15:52:42]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-12-17 13:56:19]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-12-16 13:17:35]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-12-03 11:12:22]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-26 13:03:24]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-22 15:59:50]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-18 14:16:02]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-11-10 11:53:57]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-22 11:11:20]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-21 15:02:16]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-14 13:42:38]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-11 14:23:02]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-10-11 11:04:38]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-23 12:23:27]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-17 07:50:56]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-09-09 11:53:22]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-08-27 10:29:54]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-08-25 10:53:05]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-08-23 15:37:25]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-08-23 15:35:14]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-08-23 13:18:48]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-07-08 13:27:57]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-06-17 12:30:50]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-06-15 14:19:06]Małgorzata Dudaedycja strony
 • [2021-06-09 14:05:39]Agata MyśliwiecEdycja strony
 • [2021-05-20 17:33:59]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-05-18 11:14:24]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-05-10 13:58:55]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-05-06 09:08:36]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-04-29 10:54:32]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-04-27 08:30:12]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-04-19 16:08:50]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-04-15 13:15:30]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-03-10 12:47:15]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-03-04 14:26:26]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-03-02 12:10:53]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-02-22 15:09:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-02-18 13:28:38]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-02-12 14:44:46]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-02-12 14:43:37]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-02-12 14:42:15]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-02-10 13:31:52]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-02-10 13:30:35]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-01-19 17:29:36]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-01-13 10:00:33]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-01-12 07:35:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2021-01-08 16:08:42]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2021-01-05 13:05:47]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2020-12-15 07:35:06]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2020-12-01 09:46:05]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-12-01 08:16:19]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-11-23 18:34:27]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-11-23 16:24:44]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-11-03 09:51:24]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-10-30 18:06:37]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-10-30 16:59:07]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-10-16 14:03:21]Tomasz Ziomkaedycja strony
 • [2020-09-29 14:18:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-09-21 14:33:56]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-09-14 10:03:43]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-09-10 11:40:57]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-28 14:24:14]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-27 12:29:38]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-20 12:09:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-14 13:27:10]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-14 07:10:53]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-08-06 12:39:13]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-07-23 13:17:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-07-02 09:50:19]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-06-22 15:19:34]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-06-08 15:03:13]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-06-05 13:43:40]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-05-19 07:46:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-05-08 11:14:13]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-04-24 10:22:07]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-03-02 14:21:14]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-02-28 11:54:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-02-17 09:55:22]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-02-17 09:54:16]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-02-04 07:47:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-23 13:32:11]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-22 09:47:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-15 08:33:36]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-15 08:27:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-10 08:55:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-09 15:05:40]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2020-01-09 15:04:21]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-31 12:02:00]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-31 11:39:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-31 10:03:03]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-31 10:00:08]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-18 09:53:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-16 16:56:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-12-11 11:56:46]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-26 10:54:16]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-26 10:52:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-21 14:33:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-21 14:24:34]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-20 09:22:21]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-11-08 14:55:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-31 14:38:03]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-29 10:55:23]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-21 14:16:38]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-21 14:15:26]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-11 08:48:04]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-07 15:33:06]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-10-01 14:30:09]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-23 15:03:12]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-09-03 09:36:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-29 08:27:19]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-08-14 13:25:29]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-07-22 09:48:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-17 09:58:34]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-06-12 11:14:02]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-31 13:30:59]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-05-15 14:47:09]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-26 14:40:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-11 11:52:23]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-01 16:13:39]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-04-01 15:57:47]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-29 14:42:20]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-21 11:58:17]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-21 11:57:44]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-21 11:52:47]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-15 12:05:45]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-03-01 12:49:55]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-28 14:16:15]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-27 13:07:42]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-27 12:54:11]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-27 12:36:17]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-26 14:35:18]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-19 11:58:44]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-02-01 11:46:37]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-28 10:42:46]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-21 15:30:30]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-21 15:29:57]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-21 15:26:58]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-15 14:50:50]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-15 14:36:28]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-11 12:39:32]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2019-01-10 13:39:10]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-12-21 09:32:56]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-12-13 14:44:31]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-12-13 14:39:26]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-12-07 12:32:21]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-12-07 12:30:08]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-12-05 14:43:49]Tomasz ZiomkaEdycja strony
 • [2018-11-26 10:08:02]Tomasz ZiomkaUtworzenie strony

Banery/Logo