Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-12-10 ( Imieniny: Danieli, Bohdana)

Gmina Lyski - Aktualizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032"

Aktualizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032"

 

 

                                                                                                                                  Lyski, dnia 4 grudnia 2019 r.

RŚNL-GO.033.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032"

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o podjęciu Uchwały nr RG.0007.117.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032" oraz o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy.

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a 44-295 Lyski, pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz dostępny jest na stronie http://bip.lyski.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lyski https://bip.lyski.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski.

Wójt Gminy Lyski

/-/ Grzegorz Gryt

Obwieszczenie

Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RŚNL-GO.033.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Lyski informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu, i wykłada do publicznego wglądu opracowanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski”, który stanowi aktualizację „Programu usuwania azbestu dla Gminy Lyski” opracowanego w 2011 r.

Przedmiotem ww. Programu jest wskazanie kierunków działań mających na celuwyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców.

Projekt ww. dokumentu wraz z załącznikami dostępny jest w formie zapisu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lyski.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie natomiast w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lyski, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 12 listopada 2019 roku, w następujących formach:

 • pisemnej na adres Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, z dopiskiem na kopercie Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lyski.

 • ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od godz. 800 do 1600, wtorek- piątek od godz. 700 do 1500.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail kancelaria@lyski.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lyski.

Zakres i skala planowanych zadań wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Lyski

/-/ Grzegorz Gryt

Obwieszczenie

Program  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032 aktualizacja na lata 2019-2032

Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach
 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
 

Autor: Agnieszka Gajer

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-22 14:30przez: Agnieszka Gajer
Opublikowano:2019-10-22 00:00przez: Agnieszka Gajer
Zmodyfikowano:2019-12-06 09:37przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:6607

Rejestr zmian

 • [2019-12-06 09:37:47]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-12-06 09:37:30]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-12-06 09:36:42]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-12-06 09:11:52]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-12-06 09:07:02]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-12-06 09:03:41]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-12-03 12:27:15]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-10-22 00:00:00]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-10-23 10:21:47]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-10-23 10:09:56]Agnieszka GajerEdycja strony
 • [2019-10-22 14:23:09]Agnieszka GajerUtworzenie strony

Banery/Logo