Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Gmina Lyski - Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Wójta Gminy Lyski został nałożony obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków co najmniej raz na 2 lata.

Kontrola przeprowadzona będzie poprzez sprawdzenie:

  1. umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
  2.  dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać wymaganą częstotliwość wywozu ścieków.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe  i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lyski.

Właściciele nieruchomości,  którzy nie mają jeszcze podpisanych umów powinni je podpisać niezwłocznie z wybranym przez siebie przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Lyski na wywóz i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy.

Poniżej zamieszczamy Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Lyski na wywóz i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy. Dostępny jest on również na stronie urzędu www.bip.lyski.pl w zakładce ochrona środowiska – gospodarka wodno-ściekowa.

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY LYSKI

Kontrola przeprowadzona zostanie przez upoważnionych funkcjonariuszy Straży Gminnej w Lyskach oraz pracowników Urzędu Gminy Lyski, na terenie kontrolowanej nieruchomości lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a. 

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Lyski w sprawie planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lyski. Plan kontroli dostępny jest również na stronie urzędu www.bip.lyski.pl w zakładce zarządzenia wójta 2023.

ZARZĄDZENIE WÓJTA NR W.0050.87.2023

Zachęcamy mieszkańców do samodzielnego przedłożenia, bez wezwania, dokumentów tj. umowy i dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych w siedzibie Urzędu Gminy Lyski w dogodnym terminie, bez względu na harmonogram kontroli. Należy jednak pamiętać że konieczne jest osobiste stawienie się mieszkańca danej nieruchomości w celu spisania protokołu z przeprowadzonej kontroli. 

Mieszkańcy przyjmowani będą w budynku OSP Lyski w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Lyski

                                                                                                           /-/ Grzegorz Gryt

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-17 14:42przez:
Opublikowano:2023-05-17 14:42przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2023-05-17 14:37przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1664

Rejestr zmian

  • [2023-05-17 14:37:45]Tomasz ZiomkaZamieszczenie ogłoszenia

Banery/Logo