Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-06-28 ( Imieniny: Florentyny, Ligii)

Gmina Lyski - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 32 ust.6 ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz 996 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 4 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie na podstawie art. 127 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę lub w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć podanie o zapewnienie dowozu w Urzędzie Gminy Lyski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Dowóz zbiorowy: Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:podanie o zapewnienie dowozu,

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Zasady organizacji dowozu zbiorowego:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku.

2. Powrót ucznia do domu organizowany jest po zakończeniu zajęć.

Dowóz indywidualny:Rodzice korzystający z tej formy dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zapewnienie dowozu,

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 • uzasadnienie przyczyn dowozu indywidualnego.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, dokumenty powinny zostać złożone do 24 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Lyski (pok. nr 20)

Formularz wniosku o zapewnienie dowozu można pobrać tutaj lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 20).

Autor: Barbara Golasik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-08-01 10:53przez: Barbara Golasik
Opublikowano:2018-08-01 00:00przez: Barbara Golasik
Zmodyfikowano:2018-08-01 10:55przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:1211

Rejestr zmian

 • [2018-08-01 10:55:59]Barbara GolasikEdycja strony
 • [2018-08-01 10:54:12]Barbara GolasikEdycja strony
 • [2018-08-01 10:48:36]Barbara GolasikUtworzenie strony

Banery/Logo