Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Gmina Lyski - Wójt Gminy

Wójt Gminy

Sylwia Gabryelska-Ritzka
ul.Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
tel. 32 4300051 wew. 111 (sekretariat)

1. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz Urzędu;
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
 5. Zapewnienie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu;
 6. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, oraz pracowników urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
 7. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 12. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności
  kancelaryjnych;
 13. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;
 14. Gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji;
 15. Udzielanie upoważnień Zastępcy Wójta, Sekretarzowi Gminy oraz innym osobom do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminnym oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na zasadach uregulowanych w przepisach prawa;
 16. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
 17. Realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania Gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 18. Wykonywanie zadań Szefa OC Gminy;
 19. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

2. Wójtowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

 1. Zastępca Wójta;
 2. Sekretarz Gminy;
 3. Skarbnik Gminy;
 4. Kierownik Referatu Finansowego;
 5. Kierownik Referatu Podatków i Opłat (VACAT);
 6. Kierownik Referatu Rozwoju;
 7. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej;
 8. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 9. Samodzielne Stanowisko ds. Sekretariatu Wójta;
 10. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych;
 11. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony PPOŻ;
 12. Samodzielne Stanowisko ds. Spraw Wojskowych;
 13. Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej;
 14. Samodzielne Stanowisko ds. Obronności;
 15. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego;
 16. Samodzielne Stanowisko ds. BHP;
 17. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy;
 18. Samodzielne Stanowisko ds. Energii i Klimatu;
 19. Radca Prawny;
 20. Straż Gminna;
 21. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
 22. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 09:52przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-10 07:40przez: Agata Wyczyszczok
Zmodyfikowano:2024-05-11 07:39przez: Krzysztof Miera
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:26981

Rejestr zmian

 • [2024-05-11 07:39:37]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2023-10-30 08:59:15]Tomasz Ziomkaaktualizacja strony
 • [2016-03-07 08:57:01]Agata WyczyszczokEdycja strony
 • [2016-03-07 08:50:51]Agata WyczyszczokEdycja strony

Banery/Logo