Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-09-26 ( Imieniny: Cypriana, Justyny)

Gmina Lyski - Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Katarzyna Czogała
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
I piętro Urzędu Gminy pok. nr 13
tel. 32 4300051 wew. 113

Do zadań Sekretarza Gminy należy:
1) Opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
2) Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;
3) Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji zawodowychpracowników Urzędu;
4) Współpraca z Wójtem w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej;
5) Nadzór i organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych;6) Nadzór nad procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiskaurzędnicze w Urzędzie;
7) Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminu kończącego tęsłużbę w Urzędzie;
8) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
9) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie;
10) Czuwanie nad terminowością i właściwym tokiem wykonywanych zadań w Urzędzie;
11) Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i innych aktów wewnętrznych;
12) Dekretacja korespondencji wpływającej na poszczególne komórki organizacyjne w Urzędzie;
13) Kontrola sposobu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
14) Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i projektów zarządzeń Wójta;
15) Składanie oświadczeń woli oraz wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracjipublicznej w granicach udzielonych upoważnień;
16) Wydawanie decyzji podatkowych;17) Współpraca z Przewodniczącym Rady Gminy przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nadwłaściwym przygotowaniem materiałów dla radnych;
18) Udział w sesjach Rady zgodnie z uznaniem Wójta;
19) Nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski Radnych;
20) Potwierdzanie własnoręczności podpisu;
21) Stwierdzanie zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
22) Nadzór i opieka nad osobami odbywającymi w urzędzie staże, prace interwencyjne i publiczne;
23) Współpraca z Skarbnikiem Gminy w zakresie kontroli zarządczej;
24) Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Sekretarz Gminy sprawuje nadzór merytoryczny i formalny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez bezpośrednio podległe stanowiska:
1) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
2) Samodzielne Stanowisko ds. Kadr;
3) Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy w zakresie spraw organizacyjno – administracyjnych

Autor: awyczyszczok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 09:54przez: awyczyszczok
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Agata Wzczyszczok
Zmodyfikowano:2019-10-23 13:02przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:18416

Rejestr zmian

  • [2019-10-23 13:02:47]Agata WzczyszczokEdycja strony
  • [2019-10-23 12:56:01]Agata WzczyszczokEdycja strony
  • [2016-03-07 08:58:01]Agata WzczyszczokEdycja strony
  • [2016-03-07 08:53:59]Agata WzczyszczokEdycja strony

Banery/Logo