Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Gmina Lyski - Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

mgr inż. Grzegorz Dudek
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
I piętro Urzędu Gminy pokój nr 12
tel.: 32 4300051 wew. 100

1. Do zakresu zadań Zastępcy Wójta Gminy Lyski należą w szczególności:

 1. Współpraca z Wójtem Gminy w zakresie realizacji bieżących spraw Gminy;
 2. Kompleksowe wykonywanie przydzielonych zadań;
 3. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie inwestycji i remontów;
 4. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne w zakresie inwestycji i remontów;
 5. Koordynacja realizacji zadań w zakresie inwestycji;
 6. Składanie oświadczeń woli oraz wydawanie decyzji administracyjnych w granicach udzielonych upoważnień;
 7. Wydawanie decyzji podatkowych;
 8. Potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
 9. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez Referat Infrastruktury;
 10. Współudział przy opracowywaniu i realizacji planów finansowych objętych częścią budżetu dla Referatu;
 11. Udział w sesjach Rady Gminy wg uznania Wójta;
 12. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy w zakresie kontroli zarządczej, a w szczególności: nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych w Referacie;
 13. Współpraca z Kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie działań inwestycyjno – remontowych;
 14. Nadzór i współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych realizowanych przez Gminę;
 15. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;

2. Zastępca Wójta sprawuje nadzór merytoryczny i formalny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez bezpośrednio podległe stanowiska: Kierownik Referatu Infrastruktury, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Drogowej.

3. Nadzór nad zakresem zadań realizowanych przez stanowiska Referatu Infrastruktury:

a) Stanowisko ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej
b) Stanowisko ds. Melioracji
c) Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów
d) Stanowisko ds. Gospodarki Budynkami Gminnymi
e) Stanowisko ds. Energetyki Gminnej

4. Nadzór nad zakresem zadań realizowanych przez stanowiska Referatu Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Drogowej:

a) Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
b) Stanowisko ds. Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości
c) Stanowisko ds. Inwestycji Drogowych
d) Stanowisko ds. Administrowania Drogami Gminnymi
e) Stanowisko ds. Ochrony Zabytków.

5. Nadzór nad zakresem zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

 

 

Autor: Krzysztof Miera

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-02 12:34przez: Krzysztof Miera
Opublikowano:2019-10-02 09:49przez: Krzysztof Miera
Zmodyfikowano:2023-10-30 09:40przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:9248

Rejestr zmian

 • [2023-10-30 09:40:09]Tomasz Ziomkaaktualizacja strony
 • [2019-10-16 14:03:13]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2019-10-10 13:40:27]Krzysztof MieraEdycja strony
 • [2019-10-02 12:11:54]Krzysztof MieraUtworzenie strony

Banery/Logo