Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-06-13 ( Imieniny: Antoniego, Gracji)

Gmina Lyski - 2008

2008

Zarządzenie nr 0151/W/169/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2002 z dnia 08 lipca 2002r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 0151/W/168/2008
w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 0151/W/40/2008 Wójta Gminy Lyski z dnia 16 maja 2008r

Zarządzenie nr 0151/W/167/2008
w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zarzadzenie nr 0151/W/166/2008
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do udzielania pierwszej pomocy

Zarzadzenie nr 0151/W/165/2008
w sprawie powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009, a także określenie trybu postępowanie komisji

Zarzadzenie nr 0151/W/164/2008
w sprawie szczegółowego określenia zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki i tradycji regionalnych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz warunków przyznania dotacji na poszczególne działania

Zarządzenie nr 0151/W/163/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/162/2008
w sprawie powołania Zespołu Oceniające - Monitorującego i określenia jego zadań

Zarządzenie nr 0151/W/161/2008
w sprawie określenia jednolitych wzorów dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, i tradycji regionalnych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lyski

Zarzadzenie nr 0151/W/160/2008
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

Zarządzenie nr 0151/W/159/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/158/2008
w sprawie upoważnienia P. Małgorzaty RASZCZYK, P. Patrycji MRUSEK, P. Eweliny TEODOROWICZ P. Eweliny SOBECZKO do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb ZWONOWICE, km 2 o następujących numerach ewidencyjnych:
- 231/107 o powierzchni 0.2852 ha
- 232/108 o powierzchni 0.8450 ha

Zarządzenie nr 0151/W/157/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczyni na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/156/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXVI/107/2008

Zarządzenie nr 0151/W/155/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/154/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/153/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald na dzień 31.12.2008r

Zarządzenie nr 0151/W/152/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/151/2008
w sprawie powołania Zespołu ds.Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie nr 0151/W/150/2008
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych w 2009r.

Zarządzenie nr 0151/W/149/2008
w sprawie regulaminu dofinansowania zakupu urządzeń grzewczych

Zarzadzenie nr 0151/W/148/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarzadzenie nr 0151/W/147/2008
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/146/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/145/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXV/91/2008

Zarządzenie nr 0151/W/144/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXIV/86/2008

Zarządzenie nr 0151/W/143/2008
W sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, ekwiwalentu za używanie własne odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Zarządzenie nr 0151/W/142/2008
w sprawie upoważnienia P. Małgorzatę RASZCZYK, P. Elżbiety GÓRECKĄ, P. Eweliny TEODOROWICZ, P. Beaty DRONSZCZYK do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb DZIMIERZ, km 4 o następujących numerach ewidencyjnych:
- 25 o powierzchni 0.7123 ha
- 27 o powierzchni 1.6293 ha
- 28 o powierzchni 0.1126 ha

Zarządzenie nr 0151/W/141/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarzadzenie nr 0151/W/140/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXIII/83/2008

Zarzadzenie nr 0151/W/139/2008
w sprawie przyznania paczek świątecznych.

Zarzadzenie nr 0151/W/138/2008
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarzadzenie nr 0151/W/136/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/135/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/134/2008
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 0151/W/133/2008
w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/132/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie usługi Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy Lyski w sezonie 2008/2009

Zarządzenie nr 0151/W/131/2008
w sprawie umorzenia wierzytelności Urzędu Gminy Lyski.

Zarządzenie nr 0151/W/130/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/129/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXII/77/2008

Zarządzenie nr 0151/W/128/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/127/2008
w sprawie stawki czynszu za lokal użytkowy zajmowany na warsztat szewski w Pstrażnej przy ul. Wyzwolenia

Zarządzenie nr 0151/W/126/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Wykonanie usługi Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych na terenie Gminy Lyski w sezonie 2007/2008

Zarządzenie nr 0151/W/125/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n." WYKONANIE USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LYSKI W SEZONIE 2008/2009"

Zarządzenie nr 0151/W/124/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczyni na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/123/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/122/2008
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/W/121/2008
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 0151/W/120/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/119/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sportowej w Suminie"

Zarządzenie nr 0151/W/118/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sportowej w Suminie"

Zarządzenie nr 0151/W/117/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXI/72/2008

Zarządzenie nr 0151/W/116/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0151/W/115/2008
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla sprzedaży nieruchomości nr 231/107 i 232/108, " km 2, obręb ZWONOWICE

Zarządzenie nr 0151/W/114/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/113/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu

Zarządzenie nr 0151/W/112/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu

Zarządzenie nr 0151/W/111/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/110/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXX/71/2008

Zarządzenie nr 0151/W/109/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr XXX/70/2008

Zarządzenie nr 0151/W/108/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/107/2008
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/106/2008
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych pod drogę

Zarządzenie nr 0151/W/105/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/103/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27.03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/102/2008
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie nr 0151/W/101/2008
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/100/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/99/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIX/66/2008

Zarządzenie nr 0151/W/96/2008
w sprawie upoważnienia P.Katarzynę CZOGAŁA, P. Małgorzatę RASZCZYK, P. Ewelinę SOBECZKO, P. Seweryna KAŁUSEK do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, konstrukcji mieszanej, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym /kwalifikującym się do remontu/ położonej obręb RASZCZYCE, km l o następującym numerze ewidencyjnym: - 983/100 o powierzchni 0.1277 ha

Zarządzenie nr 0151/W/95/2008
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie nr 0151/W/94/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/93/2008
w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Zarządzenie nr 0151/W/92/2008
w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie nr 0151/W/91/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Wykonanie remontu nawierzchni drós gminnych klińcem lub żużlem paleniskowym na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/90/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych klińcem lub żużlem paleniskowym na terenie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/89/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr l — Remont drogi gminnej — ul. Nowa w Suminie długości 315 mb i szer. 3,50 m.
Zadanie nr 2 — Remont drogi gminnej — boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach długości 115mb. i szerokości jezdni od od 3,0 m do 3,5 m

Zarządzenie nr 0151/W/88/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l - Remont drogi gminnej - ul. Nowa w Suminie długości 315 mb i szer. 3,50 m.
Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej - boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach długości 115mb. i szerokości jezdni od od 3,0 m do 3,5 m

Zarządzenie nr 0151/W/87/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Remont ul. Robotniczej w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/86/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont ul. Robotniczej w Lyskac

Zarządzenie nr 0151/W/85/2008
w sprawie sposobu zagospodarowania składnikami ruchomymi.

Zarządzenie nr 0151/W/84/2008
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnej

Zarządzenie nr 0151/W/83/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczyni na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/82/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/81/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0151/W/80/2008
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji, kultury, sztuki i tradycji regionalnych z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

Zarządzenie nr 0151/W/79/2008
w sprawie opracowania Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/78/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXVIII/59/2008

Zarządzenie nr 0151/W/77/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUMINIE

Zarządzenie nr 0151/W/76/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w urzędzie: Młodszy Referent ds. obsługi Rady Gminy

Zarządzenie nr 0151/W/75/2008
w sprawie upoważnienia P. Małgorzatę RASZCZYK, P. Ewelinę SOBECZKO, P. Kornelię SIODMOK, P. Elżbietę GÓRECKĄ do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb DZIMIERZ, km 4 o następujących numerach ewidencyjnych:
- 25 o powierzchni 0.7123 ha
- 27 o powierzchni 1.6293 ha
- 28 o powierzchni 0.1126 ha

Zarządzenie nr 0151/W/74/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/73/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/72/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Modernizacja i odbudowa drogi rolniczej w Żytnej

Zarządzenie nr 0151/W/71/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/70/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Lyskach"

Zarządzenie nr 0151/W/69/2008
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/W/68/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXVLI/58/2008

Zarządzenie nr 0151/W/67/2008
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych pod działalność kulturowo - rozrywkową

Zarządzenie nr 0151/W/66/2008
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Kotyczka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/W/65/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczyni na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/64/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Lyskach"

Zarządzenie nr 0151/W/63/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Lyskach"

Zarządzenie nr 0151/W/62/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski XXVI/39/2008

Zarządzenie nr 0151/W/61/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXVI/38/2008

Zarządzenie nr 0151/W/60/2008
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, kultury , sztuki i tradycji regionalnych w Gminie Lyski w roku 2008

Zarządzenie nr 0151/W/59/2008
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/58/2008
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr 0151/W/57/2008
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Łyski Nr 0151/W/136/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu Oceniające - Monitorującego i określenia jego zadań.

Zarządzenie nr 0151/W/56/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/55/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/54/2008
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej na zadanie „Dostawa wyposażenia centrum kulturalno - rekreacyjnego w Zwonowicach wraz z wykonaniem podbudowy"

Zarządzenie nr 0151/W/52/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr l: Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna
Zadanie nr 2: Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 923 z drogą powiatową S 5604 w miejscowości Raszczyce
Zadanie nr 3 Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz

Zarządzenie nr 0151/W/51/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l: Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna
Zadanie nr 2: Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 923 z drogą powiatową S 5604 w miejscowości Raszczyce
Zadanie nr 3: Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz

Zarządzenie nr 0151/W/50/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. Dostawa wyposażenia centrum kulturalno - rekreacyjnego w Zwonowicach wraz z wykonaniem podbudowy

Zarządzenie nr 0151/W/49/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa wyposażenia centrum kulturalno rekreacyjnego w Zwonowicach wraz z wykonaniem podbudowy

Zarządzenie nr 0151/W/48/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/47/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXV/33/2008

Zarządzenie nr 0151/W/46/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0151/W/45/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/44/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.

Zarządzenie nr 0151/W/43/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach .

Zarządzenie nr 0151/W/42/2008
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/41/2008
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/40/2008
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/39/2008
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

Zarządzenie nr 0151/W/38/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXTV/25/2008

Zarządzenie nr 0151/W/36/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
„Wykonanie remontu nawierzchni na drogach gminnych;
- boczna ul. Słonecznej w Pstrążnej
- boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach"

Zarządzenie nr 0151/W/35/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie remontu nawierzchni na drogach gminnych:
- boczna ul. Słonecznej w Pstrążnej
- boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach"

Zarządzenie nr 0151/W/34/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr 1 - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogunlce, ul. Lysecka długości 204 m i szerokości jezdni 3.5 m .
Zadanie nr 2 - remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś, ul. Środkowa i ul. Polna długości 133 mi szerokości jezdni od 3.0 m, do 3,5 mb.

Zarządzenie nr 0151/W/33/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogunice, ul. Lysecka długości 204 m i szerokości jezdni 3.5 m .
Zadanie nr 2 - remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś, ul Środkowa i ul. Polna długości 133 m i szerokości jezdni od 3.0 m, do 3,5 mb.

Zarządzenie nr 0151/W/32/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Budzińska w Żytnej
Zadanie nr 2 - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/31/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Budzińska w Żytnej
Zadanie nr 2 -- Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/30/2008
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/29/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/28/2008
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu realizacji zasad i standardów wybranych do realizacji przez Urząd Gminy Lyski w ramach Programu „Przejrzysta Polska"

Zarządzenie nr 0151/W/27/2008
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 0151/W/26/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27,03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/25/2008
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 0151/W/24/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: zapytanie o cenę „opracowania dokumentacji projektowej ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwonowicach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie nr 0151/W/23/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na „opracowanie dokumentacji projektowej ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwonowicach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie nr 0151/W/22/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/21/2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Zarządzenie nr 0151/W/20/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/19/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do najmu

Zarządzenie nr 0151/W/18/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/17/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski XXIII/16/2008

Zarządzenie nr 0151/W/16/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/15/2008
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2007

Zarządzenie nr 0151/W/14/2008
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2007

Zarządzenie nr 0151/W/13/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/12/2008
w sprawie upoważnienia P.Katarzynę CZOGAŁA, P. Małgorzatę RASZCZYK, P.Patrycję MRUSEK, P. Eweiinę TEODOROWICZ do przeprowadzenia l przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb DZTMIERZ, km 4 o następujących numerach ewidencyjnych:
- 25 o powierzchni 0.7123 ha
- 27 o powierzchni 1,6293 ha
- 28 o powierzchni 0.1126 ha

Zarządzenie nr 0151/W/11/2008
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnej

Zarządzenie nr 0151/W/10/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/9/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:
KIEROWNIK ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI

Zarządzenie nr 0151/W/8/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska w urzędzie:
Młodszy Referent ds. Księgowości podatkowej
Młodszy Referent ds. Księgowości budżetowe

Zarządzenie nr 0151/W/7/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: zapytanie o cenę usług geodezyjnych oraz zatwierdzenie wykazu firm, do których skierowane będzie zapytanie

Zarządzenie nr 0151/W/6/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę usług geodezyjnych

Zarządzenie nr 0151/W/5/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr XXI/4/200

Zarządzenie nr 0151/W/4/2008
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/W/3/2008
w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań.

Zarządzenie nr 0151/W/2/2008
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lyski na 2008 rok.

Zarządzenie nr 0151/W/1/2008
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz kultury w Gminie Lyski w roku 2008.

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-10 10:03przez: abombik
Opublikowano:2016-02-10 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-02-22 11:37przez: Agata Bombik
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:12578

Rejestr zmian

  • [2016-02-22 11:37:51]Agata BombikEdycja treści
  • [2016-02-22 10:41:09]Agata BombikEdycja treści
  • [2016-02-22 09:38:57]Agata BombikEdycja treści

Banery/Logo