Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-06-18 ( Imieniny: Elżbiety, Marka)

Gmina Lyski - Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski”.

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski”.

                                                                                                          Lyski, dnia 13.02.2017 r.                                                                                                                          

RŚNL-OŚ.033.3.2016  

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Lyski informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i wykłada do publicznego wglądu opracowanie p.n. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski”.

Przedmiotem ww. dokumentu jest wskazanie priorytetów oraz strategicznych kierunków w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Lyski na lata 2017-2020 wraz z perspektywą do 2030 roku.

Projekt ww. dokumentu wraz z załącznikami dostępny jest w formie zapisu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lyski.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, natomiast w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lyski, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do dnia 15 marca 2017 roku, w następujących formach:

  • pisemnej na adres Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, z dopiskiem na kopercie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski”.

  • ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, pokój nr 10 w godzinach jak wyżej

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail kancelaria@lyski.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lyski.

 

ZAŁĄCZNIKI

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski”

Uzgodnienie RDOŚ

Formularz zgłaszania uwag

 

 

Autor: Agnieszka Gajer

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-02-14 12:03przez: Agnieszka Gajer
Opublikowano:2017-02-14 00:00przez: Agnieszka Gajer
Zmodyfikowano:2017-02-20 11:17przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:12080

Rejestr zmian

  • [2017-02-20 11:17:47]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2017-02-14 12:07:20]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2017-02-14 12:05:37]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2017-02-14 12:05:20]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2017-02-14 12:04:52]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2017-02-14 12:04:14]Agnieszka GajerEdycja strony
  • [2017-02-14 11:57:40]Agnieszka GajerUtworzenie strony

Banery/Logo